Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Omsorgstiltak i barnevernet

Dersom barnet eller ungdommen av ulike årsaker ikke kan bo hjemme formidler barneverntjenesten:
 

  • institusjonsplassering
  • fosterhjemsplassering
  • plassering i ungdomsfamilie
  • oppfølging etter fylkesnemndvedtak