Omsorgstiltak i barnevernet

Dersom barnet eller ungdommen av ulike årsaker ikke kan bo hjemme formidler barneverntjenesten:
 

  • institusjonsplassering
  • fosterhjemsplassering
  • plassering i ungdomsfamilie
  • oppfølging etter fylkesnemndvedtak