Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Hjelpetiltak i barnevernet

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter gjennom:

  • - råd og veiledning
  • - plass i barnehage/SFO
  • - økonomisk stønad
  • - frivillig plassering
  • - samarbeid med de arenaer hvor barnet/ungdommen befinner seg på
  • - støttekontakt
  • - besøkshjem/avlastningshjem
  • - hjelp og organisering av fritidsaktiviteter

Familievernkontoret i Follo