Adopsjon

Ved ønske om adopsjon kan barneverntjenesten bidra med:
 

  • råd og veiledning
  • utarbeidelse og utsendelse av sosialrapport
  • oppfølging i etterkant av adopsjon