Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Barneverntjenesten

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Noen ganger kan foreldrene trenge hjelp til å ta vare på barna sine. Dette kan være i kortere eller lengre perioder fordi de selv er i en vanskelig livssituasjon.

Formålet med barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i Lov om barneverntjenester.

 

 

Barnevernets oppgaver:

Barnevernets arbeid er en blanding av støtte og kontroll, og skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar. Barnevernet skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

 

Blir barnevernet kjent med slike forhold, har barneverntjenesten en lovmessig plikt til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i gang tiltak. Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna.

 

Er du bekymret for et barn?

Melde fra til barnevernet - privatperson                              

Melde fra til barnevernet - offentlig ansatt                             

Se også Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets Nettbibliotek

Mistenker du at et barn er utsatt for vold?

 

Kontaktinformasjon:

Barneverntjenesten kan nås på e-post barnevern@nesodden.kommune.no eller vakttelefon 476 95 693 hverdager kl 08.00 - 15.30. Du kan ringe vakttelefonen for generelle råd og veiledning eller bekymringsmeldinger. Utenom ordinær arbeidstid kan du kontakte barnevernvakten i Follo på tlf. 917 19 615.


Fagsjef barnevernet: Mona Stensen
Adresse: Tangenten, Kongleveien 2, Postboks 144,1451 Nesoddtangen

 

Akutte kriser:

Etter arbeidstid, og i helger/høytider kan Barnevernvakta i Follo kontaktes på
Logoen til Alarmtelefonen 116111 - Klikk for stort bildeLogoen til Alarmtelefonen 116111tlf. 917 19 615, etter kl. 15:00 mandag - torsdag. Se flere åpningstider.

 
Du kan også nå Barnevernvakta gjennom politiet: tlf. 64993000 / 02800.

 
Alarmtelefonen for barn og unge som utsettes for ulike former for vold, overgrep eller omsorgssvikt, er døgnåpen: tlf. 116111

Alarmtelefonen  er også et nettsted med mye nyttig informasjon "for deg som er redd og har det vanskelig hjemme"

 

Nyttige lenker:

 

Glade barn. Foto: Istockphoto - Klikk for stort bilde Istockphoto