Pedagogisk personale ved Tangenåsen ungdomsskole
NAVN TRINN FUNKSJON FAG
Fjøsne, Maj-Britt 10. trinn Kontaktlærer 10B, faglærer Naturfag, norsk, KRLE
Flognfeldt, Ellen 9. og 10. Kontaktlærer 10C, faglærer Norsk
Grøstad, Espen 8., 9. og 10. Kontaktlærer 10B, faglærer Matte, musikk, sal og scene
Gulbrandsen, Nina 8. og 10. Kontaktlærer 10A, faglærer Matte, samfunnsfag, norsk og fysisk akt. og helse
Gundersen, Lisbeth 8. og 9. Kontaktlærer 8A, faglærer Tysk, norsk, samfunnsfag, KRLE, sal og scene
Gundersen, Vigdis 9. og 10. Faglærer Engelsk, KRLE og fransk
Hasli, Line 8., 9. og 10. Assistent Elevkantine, enkeltelever og mindre grupper
Haug, Ann Kristin 9. Inspektør, faglærer Engelsk
Henriksen, Svein-Håkon 8., 9. og 10. Kontaktlærer 8B, faglærer Musikk, kroppsøving, samf.fag, matte, sal og scene
Ifwarsson, Claes 8., 9. og 10. Faglærer Kroppsøving, fysisk atk. og helse
Iversen, Tove 8., 9. og 10. Kontaktlærer 10C, faglærer Spansk, norsk, KRLE, mat og helse
Kvam, Siw 8. og 10. Rådgiver, faglærer Arbeidslivsfag, fordypning norsk, norsk
Lior, Ingvild Sigrid 8. Kontaklærer 8C, faglærer Norsk, samf.fag og fransk
Løes, Steinar 8., 9. og 10. Faglærer Naturfag, fysisk akt. og helse
Mathisen, Ann-Kristin 8., 9. og 10. Faglærer Kunst og håndverk
Meikjær, Marita 8. og 9. Kontaktlærer 9A, faglærer Matte, KRLE, samfunnsfag, fysisk akt. og helse
Nordby, Aase Regine 8., 9. og 10. Kontaktlærer 8C, faglærer Naturfag, matte, sal og scene
Nymark, Lise 8., 9. og 10. Kontaktlærer 9A, faglærer Kunst og håndverk
Paulsen, Arve 9. og 10. Sosiallærer, faglærer, kontaktlærer 10. trinn Kroppsøving, fysisk akt. og helse
Røyseth, Regine 8. og 9. Kontaktlærer 9c, faglærer Spansk, krle
Sanness, Janne 10. Faglærer Fransk, engelsk, samfunnsfag
Sheehan, Heidi McCarthy 9. og 10. Faglærer Norsk
Somer, Ingeborg Marie Mottak Faglærer Mottaksklassen
Thedin, Inger Bjørkaas Mottak og 8. Kontaktlærer mottaksklassen, faglærer KRLE,
Aasvang, Brit Mottak og 10. Faglærer KRLE