Logo jubileum 1

 

 

Tidlig ønsket vi å etablere et treffpunkt mellom SFO-barn, deres foreldre og ansatte på SFO.

 

Svaret ble SFO-kafe, som ble avviklet inntil fire ganger i året. Første kafe startet allerede våren 1994.

Etter hvert som antall barn steg ble antallet redusert til to: SFO julekafe og SFO sommerkafe. Det var enkel mat som smørbrød og suppe samt kaker som foreldrene hadde bakt. Maten ble kjøpt for en rimelig penge. Noen ganger hadde vi julemesse samtidig med kafeen. Overskuddet gikk til et veldedig formål, som varierte fra år til år.

 

Fra desember år 2000, ble det bestemt at vi en del år ville la overskuddet av kafeen gå til SOS Barnebyer, øremerket til den barnebyen de bygget opp i Murmansk.

Etter noen år ble det for trangt innendørs og vi avviklet julekafeen. Vi beholdt sommerkafeen som et felles treffpunkt mellom de barna som gikk på SFO, de nye førsteklassingene som skulle begynne til høsten og deres familier. Dette ble da til et utendørs arrangement. I 2011 var vi blitt over 280 påmeldte barn til SFO. Vi opplevde da at også det å arrangere SFO-kafe til sommeren på tradisjonelt vis ikke ville bli noe trivelig.

Etter noen år ble det for trangt innendørs og vi avviklet julekafeen. Vi beholdt sommerkafeen som et felles treffpunkt mellom de barna som gikk på SFO, de nye førsteklassingene som skulle begynne til høsten og deres familier. Dette ble da til et utendørs arrangement.

 

I 2011 var vi blitt over 280 påmeldte barn til SFO. Vi opplevde arrangement der alle SFO-barna kunne være sammen på tvers av basene. Resultatet ble høstfesten, som ble arrangert første gang oktober 2012. Rammene er at en festkomite av 4.klassinger bestemmer et aktivitetstilbud med 5-6 aktiviteter spredt utover store skolegård og ned til fotballbanen. Vi bestiller grillmat fra en profesjonell leverandør, som blir SFO-måltidet den dagen. Høstfesten er bare for barna og varer i tidsrommet 14-15.30.

 

I jubileumsåret vil vi slå sammen Høstfest og SFO-kafe til noe midt i mellom:

INVITASJON til  21. september  i tiden 14-15.30.

 • Vi inviterer både SFO-barn og deres foreldre til HøstSFO-kafefest 21. september i tiden 14-15.30.
 • Det serveres grillmat til alle. For SFO-barna er det deres SFO-måltid den dagen. Foreldre får kjøpe hamburgere og pølser m/tilbehør til selvkost.
 • Vi setter opp bord og benker i store skolegård.
 • Antall aktiviteter for barna vil være noe avhengig av hvor mange foreldre/foresatte som kommer. Både av den grunn og for å beregne innkjøp av mat trenger vi påmelding, se nedenfor. Påmeldingen er ikke bindende, men gir oss en pekepinn om hvor mange voksne og barn som kommer til å være her samtidig.
 • hvis været blir dårlig, utsettes festen til 12.oktober.

 

PÅMELDING:

Dere melder dere på ved å svare på denne eposten og varsle hvor mange dere tror kommer til arrangementet. Påmeldingsfrist er 14. september sendes på epost til sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle velkommen til et nytt år på SFO. Månedsplan for uke 34 og 35 blir sendt ut i forbindelse skolestart. Dere vil da også få en orientering om hva dere kan forvente av dette året når det gjelder vårt 25-årsjubileum og organiserte aktiviteter.

Månedsplaner for resten av året vil komme rett i forkant av hvert månedsskifte.

 

Det er over 340 barn som skal gå på SFO Nesoddtangen i år. Mange av dere vil ha behov for å endre oppholdstid for barna deres underveis og vi får allerede nå inn spørsmål knyttet til frister osv. Hvordan reduksjon  eller økning av plass foregår er beskrevet i § 7 i vedtektene. Her er en forenklet oversikt som dere kan forholde dere til.

 

Generelt: Alle endringer må søkes om via Oppvekstportalen fra kommunens hjemmeside. Barn som er påmeldt har kontinuerlig plass på SFO til  30.6. det året de går ut av 4.klasse

 

Oppsigelse eller reduksjon av plass:

 

 

Måltidet skal være et enkelt mellommåltid.

Det skal være tilstrekkelig for at barn skal kunne være aktive fra koleslutt til SFOslutt.

Måltidet skal ikke erstatte middag hjemme

Vi tar utgangspunkt i offentlige kostholdsråd når vi planlegger meny

Vi serverer varmmat en gang pr uke

Vi serverer varierte måltider der korn er en viktig ingrediens resten av uka

Vi handler økologiske varer i henhold til myndighetenes målsettinger (15% av forbruket)

Vi handler Fairtrade-varer i henhold til kommunale målsettinger

Vi er stort sett fornøyd med mengden tid vi bruker på måltidet skoleåret 2014/15 –det vil da ligge til grunn for planlegging senere år

Basen er stedet vi normalt spiser.

Ved planlegging av aktiviteter skal det legges til rette for at barn får være med å forberede varmmatmåltid. Samfunnshusets kjøkken og Skolekjøkkenet er aktuelle arenaer, men ikke Maxikjøkken

 

NB! Når det gjelder pkt 7 om økologiske varer, følger vi disse retningslinjene:

 • Generelt fokuserer vi ikke på dette overfor barna.
 • Hvis barna spør, kan vi orientere om at denne formen for landbruk er bra for miljøet og naturen.
 • Forskere er uenige om økologisk mat er bedre enn annen mat for menneskene. Vi har derfor ikke anledning til å påstå det overfor barna

 

 

Her finner du skoleruta for 2017-2018 med informasjon om SFO Nesoddtangens plandager og dager hvor det ikke er skole, men hvor SFO Nesoddtangen er åpent.

 

Skoleruta er også sendt ut på epost. Dersom ikke har mottatt den så send oss en melding på sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

 

 

 

 

 

Invitasjon til FORELDREMØTE FOR SFO NESODDTANGEN SKOLE

 

FORMÅL: En god start på skoleåret 2017/2018

 

STED:        MAXI-base (Rom 015)

TID:           Onsdag 7. juni 2017

                   -for nye foreldre: kl 18.30

 

Saker: vi gjennomgår dags-, ukes- og årsrytmer for vår SFO, slik de er på innebasene og utebase. Vi går også en runde i lokalene SFO bruker mest     

 

-for alle: kl 19.15-20.00

 

Vi oppsummerer inneværende skoleår og gjennomgår endringer fra høsten i forhold til årets virksomhet.

Fra høsten får vi tildelt stillingsressurser ut fra 15 barn pr voksen. Dette er en vesentlig endring fra inneværende år, da ressursene var beregnet ut fra 13 barn pr voksen. Vi har prøvd å finne løsninger slik at tilbudet til høsten ikke skal bli dårligere selv om vi får redusert bemanning.

 

Vi vil også kommentere resultatene fra vårens brukerundersøkelse.

 

Vel møtt!

 

 

 

 

SFO har stengt følgende dager i august:

 

SFO er stengt 1. august, 14., 15. og 16. august – Planleggingsdager. 

 

 

Månedsplanene er sendt ut i dag. Dersom du ikke har fått månedsplanen så gi oss en tilbakemelding på sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

 

Viktige meldinger:

 

 • Siste skoledag er torsdag 22.juni.
  Skjema for påmelding til SFO 22.-30.juni er sendt ut og frist for påmelding er 4.juni.

 • Siste dag SFO er åpen er fredag 30.juni.

 • Plandager i august er: 1., 14., 15. og 16. august. Da er SFO stengt

 

 

 

I brukerundersøkelsen har vi fått et par  tilbakemeldinger på at månedsplanene er vanskelige å lese eller forstå.

 

Vi tar gjerne mot tips til forbedringer.

 

Send oss tilbakemelding: sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

 

 

Flagg.jpg

 

Månedsplaner er sendt ut på epost i dag. Dersom du ikke har fått den så send oss en melding på sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no 

 

Vi minner om at SFO er stengt 1.,17. og 25. mai. 

SFO Høstfeste 2013 (5).JPG

 

Noen har meldt på oppstart for barnet til en dag i juli eller et stykke ut i august og lurer på hvorfor det er korrigert til 1. august:

Juli: SFO er stengt i hele juli

1.august: Man betaler for SFO 11 måneder i året. Dere blir derfor fakturert for hele august, selv om dere velger at barnet begynner et stykke ut i måneden. 

Oppstart i august: Dere vil få anledning til å gi beskjed om ønsket oppstartdato på et eget skjema vi gir ut. SFO kommer til å stenge noen dager som følge av planlegging i august. Hvilke dager det er blir bestemt i løpet av mai,  og vil også gå fram av påmeldingsskjemaet.

 

Besøk på SFO våren 2017.

Vi har et samarbeid med de barnehagene som ligger nærmest skolen at barna får to besøksdager her og blir fulgt til og fra av barnehagepersonalet. De barna som går i barnehager der bare ett eller to barn skal begynne på Nesoddtangen skole  får tilsvarende tilbud om besøk, men da må foreldre eller andre som kjenner barnet godt følge. Dere vil få tilsendt egen informasjon om disse besøkene.

 

Foreldremøter.                                  

SFO vil være tilstede på skolens foreldremøte for de nye førsteklassingene  11. mai, men kun for å rette opp i eventuelle uklarheter knyttet til påmeldingen.

Det vil bli et eget informasjonsmøte for SFO onsdag 7.juni. Møteinnkalling blir sendt ut ca ei uke før.

 

Dersom du ikke har motatt epost fra oss så sende oss tilbakemelding på

sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

 

 

 

Fant du det du lette etter?