Måltidet skal være et enkelt mellommåltid.

Det skal være tilstrekkelig for at barn skal kunne være aktive fra koleslutt til SFOslutt.

Måltidet skal ikke erstatte middag hjemme

Vi tar utgangspunkt i offentlige kostholdsråd når vi planlegger meny

Vi serverer varmmat en gang pr uke

Vi serverer varierte måltider der korn er en viktig ingrediens resten av uka

Vi handler økologiske varer i henhold til myndighetenes målsettinger (15% av forbruket)

Vi handler Fairtrade-varer i henhold til kommunale målsettinger

Vi er stort sett fornøyd med mengden tid vi bruker på måltidet skoleåret 2014/15 –det vil da ligge til grunn for planlegging senere år

Basen er stedet vi normalt spiser.

Ved planlegging av aktiviteter skal det legges til rette for at barn får være med å forberede varmmatmåltid. Samfunnshusets kjøkken og Skolekjøkkenet er aktuelle arenaer, men ikke Maxikjøkken

 

NB! Når det gjelder pkt 7 om økologiske varer, følger vi disse retningslinjene:

  • Generelt fokuserer vi ikke på dette overfor barna.
  • Hvis barna spør, kan vi orientere om at denne formen for landbruk er bra for miljøet og naturen.
  • Forskere er uenige om økologisk mat er bedre enn annen mat for menneskene. Vi har derfor ikke anledning til å påstå det overfor barna

 

 

Her finner du skoleruta for 2017-2018 med informasjon om SFO Nesoddtangens plandager og dager hvor det ikke er skole, men hvor SFO Nesoddtangen er åpent.

 

Skoleruta er også sendt ut på epost. Dersom ikke har mottatt den så send oss en melding på sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

 

 

 

 

 

Invitasjon til FORELDREMØTE FOR SFO NESODDTANGEN SKOLE

 

FORMÅL: En god start på skoleåret 2017/2018

 

STED:        MAXI-base (Rom 015)

TID:           Onsdag 7. juni 2017

                   -for nye foreldre: kl 18.30

 

Saker: vi gjennomgår dags-, ukes- og årsrytmer for vår SFO, slik de er på innebasene og utebase. Vi går også en runde i lokalene SFO bruker mest     

 

-for alle: kl 19.15-20.00

 

Vi oppsummerer inneværende skoleår og gjennomgår endringer fra høsten i forhold til årets virksomhet.

Fra høsten får vi tildelt stillingsressurser ut fra 15 barn pr voksen. Dette er en vesentlig endring fra inneværende år, da ressursene var beregnet ut fra 13 barn pr voksen. Vi har prøvd å finne løsninger slik at tilbudet til høsten ikke skal bli dårligere selv om vi får redusert bemanning.

 

Vi vil også kommentere resultatene fra vårens brukerundersøkelse.

 

Vel møtt!

 

 

 

 

SFO har stengt følgende dager i august:

 

SFO er stengt 1. august, 14., 15. og 16. august – Planleggingsdager. 

 

 

Månedsplanene er sendt ut i dag. Dersom du ikke har fått månedsplanen så gi oss en tilbakemelding på sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

 

Viktige meldinger:

 

  • Siste skoledag er torsdag 22.juni.
    Skjema for påmelding til SFO 22.-30.juni er sendt ut og frist for påmelding er 4.juni.

  • Siste dag SFO er åpen er fredag 30.juni.

  • Plandager i august er: 1., 14., 15. og 16. august. Da er SFO stengt

 

 

 

I brukerundersøkelsen har vi fått et par  tilbakemeldinger på at månedsplanene er vanskelige å lese eller forstå.

 

Vi tar gjerne mot tips til forbedringer.

 

Send oss tilbakemelding: sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

 

 

Flagg.jpg

 

Månedsplaner er sendt ut på epost i dag. Dersom du ikke har fått den så send oss en melding på sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no 

 

Vi minner om at SFO er stengt 1.,17. og 25. mai. 

SFO Høstfeste 2013 (5).JPG

 

Noen har meldt på oppstart for barnet til en dag i juli eller et stykke ut i august og lurer på hvorfor det er korrigert til 1. august:

Juli: SFO er stengt i hele juli

1.august: Man betaler for SFO 11 måneder i året. Dere blir derfor fakturert for hele august, selv om dere velger at barnet begynner et stykke ut i måneden. 

Oppstart i august: Dere vil få anledning til å gi beskjed om ønsket oppstartdato på et eget skjema vi gir ut. SFO kommer til å stenge noen dager som følge av planlegging i august. Hvilke dager det er blir bestemt i løpet av mai,  og vil også gå fram av påmeldingsskjemaet.

 

Besøk på SFO våren 2017.

Vi har et samarbeid med de barnehagene som ligger nærmest skolen at barna får to besøksdager her og blir fulgt til og fra av barnehagepersonalet. De barna som går i barnehager der bare ett eller to barn skal begynne på Nesoddtangen skole  får tilsvarende tilbud om besøk, men da må foreldre eller andre som kjenner barnet godt følge. Dere vil få tilsendt egen informasjon om disse besøkene.

 

Foreldremøter.                                  

SFO vil være tilstede på skolens foreldremøte for de nye førsteklassingene  11. mai, men kun for å rette opp i eventuelle uklarheter knyttet til påmeldingen.

Det vil bli et eget informasjonsmøte for SFO onsdag 7.juni. Møteinnkalling blir sendt ut ca ei uke før.

 

Dersom du ikke har motatt epost fra oss så sende oss tilbakemelding på

sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

 

 

 

 

Vi har plandager 13.mars og 26. mai. Vi kjører altså helt parallelt med skolen denne våren.

 

I løpet av skoleåret har vi hatt 3 plandager i august + 2 i vårhalvåret, altså 5 til sammen, som vedtektene sier.

 

 

Dagens situasjon er at barna har morgentilsyn i sine klasserom.

I ukene 10-13 vil vi gjøre forsøk med å tilby en ballaktivitet i den store salen på Samfunnshuset som alternativ til å gå til klasserommet.

 

ski sfo januar 2017.png

 

I følge utebasens aktivitetsplan skal vi til Berger Stadion – med ski- de neste ukene.

 

Dette må vi vente med til det kommer nok snø, slik at også de som ikke ønsker  /liker å gå på ski kan more seg med akebrett.

Og når dette skjer, håper vi at mange velger skitur. Husk da å binde sammen ski og staver, og pass på at alt utstyr er tydelig navnet.

 

Men inntil videre går altså turene til Skoklefallsletta.

Glade barn i snø

Den 1. desember 2016 tar Nesodden kommune i bruk et nytt fullelektronisk opptakssystem for SFO.

Dette innebærer at du søker om ny SFO plass i «Oppvekstportalen».

 

De som allerede har plass og ønsker å endre de tidligere innsendte opplysningene, gjør dette i den nye oppvekstportalen. Vi oppfordrer alle til å sjekke at opplysningene som ligger inne stemmer.

 

 

Noen dager før jul sendte vi hjem feil barn, som følge av en telefonoppringning. Normalt skal ikke dette være mulig for i displayet på telefonen skal det gå fram barnets navn + relasjon til barnet når noen ringer, f.eks «Sigrun 2B, mamma».

 

I tilfellet som er nevnt over, var det to barn med svært likelydende navn fra samme klasse og det ble ringt fra en telefon vi ikke hadde registrert. Feil barn ble sendt på grunnlag av det som ble oppfattet.

 

For å unngå at noe slikt skjer igjen, vil vi skjerpe inn at ingen barn skal bli sendt hjem på grunnlag av oppringing fra telefoner vi ikke har registrert. Det er viktig at vi får beskjed dersom dere endrer telefonnummer.

 

 

kids-cooking-clipart-cooking.jpg

 

Forrett

 

Lompe med Filadelfiaost og gressløk

 

 

Hovedrett

Afrikansk gryte (10 pers)

2 finhakkede kinesiske hvitløk

2 finhakkede løk

2 store søtpoteter (i terninger)

1 liter grønnsaksbuljong

2 bokser hakkede tomater

2 bokser røde bønner

2+ ts finrevet ingefær 

 

kids-cooking-clipart-cooking.jpg

 

Vi lager dette på skolekjøkkenet denne uken.

Familiemiddag torsdag kl 1545

 

Oppskriftene gjelder 10 porsjoner

 

Forrett:

Lompe med filadelfiaost og gressløk

Vi smører ost i lefser og deler de på tre - strør på med gressløk

 

Hovedrett:

 

kids-cooking-clipart-cooking.jpg

Vi starter nå opp tilbudet Små kokker.

 

De små kokkene forbereder et treretters måltid i løpet av uka og familien inviteres til å komme og spise på skolekjøkkenet på torsdager.

 

Kokkelaget består av 12 barn. Storkokk er Stine Farstad.

 

Man melder seg på ved å svare på påmeldingsmailen, som sendes ut torsdag uka før. Dere må sende svar innen skolestart mandag.

 

De som får servert et måltid må betale det ingrediensene koster, beregnet til kr 50 pr voksen og kr 25 pr barn. Dette faktureres på neste måneds faktura fra SFO – dere behøver altså ikke ha med dere penger. De Små kokkene spiser dette som sitt SFOmåltid denne dagen og faktureres ikke.

 

Vi holder på med dette fram til vinterferien eller så lenge etter det som er nødvendig for at alle som har lyst har fått ei uke på kjøkkenet.

 

 

 

Førsteklassekoret drives i samarbeid med Nesodden kulturskole. Dirigent er Mari Moen. Nå har førsteklassene etter tur besøkt Mari og fått oppleve hva korsang er. Disse besøkene er gratis. Dere kan nå ta en prat med barnet hjemme og melde på til koret.

 

Dere melder på ved å sende epost til SFO.NTG.kursogferie@nesodden.kommune.no
Oppgi navn på barnet og klasse.

 

 Koret øver i Auditoriet på Tangenten på tirsdager i tiden 14.30-15.30. Korbarna vil bli fulgt til koret av ansatte på SFO og tilbake av Mari Moen.

 

Kurskontingenten er kr 1.000 pr semester. Kontingenten kreves inn av Kulturskolen.

 

Det er plass til 20 barn i koret. Hvis det skulle være svært mange som har lyst, må vi kanskje dele opp, slik at noen får synge i høstsemesteret og andre i vårsemesteret.

 

På grunn av store epostmengder fra og til vår epostadresse sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no har vi nå opprettet en ny epostadresse som bare skal formidle informasjon og påmelding til kurs og ferie.

Denne epostadressen er:

SFO.NTG.kursogferie@nesodden.kommune.no

 

 

I løpet av 2016 er SFO stengt som følge av Plandager: 1.,16. og 17. 8.

 

Vi følger vedtektene og stenger SFO i romjula –fram til skolestart i 2017.

 

Forøvrig har vi åpent alle virkedager.

Når det gjelder høstferien, må dere melde på spesielt. Vi sender ut påmeldingsinformasjon ca 1. september, med påmeldingsfrist 9.9.

 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering