Nesoddtangen skole - Kultur

Årshjul 2016 - 2017 / oversikt over kulturelle kurs
Kommunen har lagt en ekstra time med kunst- og kultur på 5.trinn. Vi trekker inn lærere fra kulturskolen som har undervisning i skoletiden og på SFO.
   

August

Fellessamling - oppstart

 

«Bli kjent dag» / Skoklefaldsletta og To gård / alle

 

Oppstart av Blås- og stryk i skolen orkesteret. Musikkundervisning for elever på 5.trinn

 

Oppstart av dagskurs som går hele skoleåret for 10 - 15 barn pr. kurs.
Kurs i regi av SFO: Eventyr for 2.trinn, tegning for 3.trinn. Samarbeid med kulturskolen om 1.klasse-kor. Keramikk for 4.trinn, hip-hop og barneopera for 3.trinn, drama for 2.-4.trinn, sjakk for 2.-3.trinn og trylling og biljard for 4.trinn.
Forberedelse av halloweenforestilling i samarbeid med Nordre Nesodden skolekorps.
Kurs i regi av andre: Bridgekurs for 4.trinn m/Nesodden Bridgeklubb.

September

 
 

Lekekurs for trivselsledere

 

"Elever som arrangører" - kurs for Kulturvertene

 

«Tenketrening» i samarbeid med Forskerfabrikken for 4.trinn.

 

Høstfest, SFO

 

Samling – ansvar 4. og 7.trinn

 

1.trinn til To-gård

 

7.trinn til Steilene

Oktober

 
 

Leseprosjekter i alle klasser

 

Halloweenforestilling i samarbeid med Nordre Nesodden skolekorps og 4.klasse-basen

 

DKS: «Dyrebart» – visuell kunst for 4. og 5.trinn

 

Samling – tema: FN-dagen. Ansvar mottaksklassen

November

 
 

Litteraturuke: Tema Roald Dahl 100 år

 

DKS: «Solitutti» – musikk for 1.-7.trinn

 

Halloweengruppa fortsetter som en formings- og filmgruppe.

 

Samling – ansvar: 3. og 6.trinn

Desember

 
 

Dramaforestilling av dramagruppene "Peer" og "Gynt" 2. - 4.trinn

 

Lucia, ansvar 1. trinn

 

Julesamling i kirken

Januar

 
 

DKS: «Gravhaugfortellinger» – kulturarv for 6.trinn

Februar

 
 

DKS: «Med hjertet i dansen» – film for 7.trinn

 

Konsert med Blås og stryk i skolen orkesteret sammen med nordre Nesodden juniorkorps

 

Trylledag på SFO med Davido og barnetryllere fra 3. - 4.trinn

Mars

 
 

DKS: «Balanse» - scenekunst for 5., 6. og 7.trinn

 

4. trinn inviterer til forestilling

 

4 + 1 PÅ, innledende runde + finale

April

 
 

Vårfest SFO

 

Leseuker og markering av Verdens bokdag

Mai

 
 

DKS: «Hele skolen synger» - musikk for 1.-7.trinn

 

DKS: «Maradonas magi» - litteratur for 3.trinn

 

Skolekorpskonsert

Juni

Dramaforestilling av dramagruppene "Peer" og "Gynt"

 

Konsert med Blås og stryk i skolen orkesteret

 

Forestilling fra Assistentteateret

 

Temauke; Store oppdagere/oppdagelsesreiser

 

Sommersamling

Diverse  
 

I løpet av året arrangeres det kurs som barna er med på i 1 uke. Eksempler på kurs er; Vilt og vakkert bruk av ville nyttevekster, Små kokker en gruppe barn forbereder middag for sin familie på skolens skolekjøkken i slutten av uken, Prosjekt barn lærer barn, barn på mellomtrinnet gir kunnskap til barn på SFO, temaer har for eksempel vært Makrame og vennskapsbånd, dans, fotball for jenter, bordtennis og tegneserier.


Les også om skolens kulturforum.
 
 
Nesoddtangen skole er Pilotskole i Follopiloten. Skolen har stort fokus på kulturaktiviteter og et tett samarbeid med kulturskolen.

4+1 PÅ - vennskapelig kunnskapskonkurranse mellom barneskolene på Nesodden.

 

5. trinn har en ekstra undervisningstime i kunst og kultur   

I tillegg til skolens egne musikk- og kunst- og håndverklærere, vil vi også utvide samarbeidet med Kulturskolen og får inn kulturskolelærere i drama, musikk og kunst- og håndverksfaget på mellomtrinnet.  

 

Den kulturelle skolesekken

>>UteskoleneElevarbeid - malt fuglTo-gård og Steilene

 

  

Sist endret 07.11.2016 13:17

KREATIVT PARTNERSKAP

I høst startet Nesoddtangen skole et samarbeid med Kulturskolene i Ås og på Nesodden som kalles Kreativt partnerskap. Vi er i gang med planleggingsarbeidet og har hatt spennende kartleggingsarbeid og "workshops" med elever fra 3. og 5. trinn. Prosjektet vil gjennomføres våren 2013.

Kortversjon om prosjektet:
I samarbeid med bl.a. Paul Collard fra CCE og professor Anne Bamford gjennomføres, måles og evalueres et to-årig pilotprosjekt i Ås kommune og i Follo-regionen (6 kommuner). Prosjektet skal prøve ut hvordan den suksessrike engelske modellen Creative partnerships kan tilpasses norske forhold med kulturskolene som kreative ressursbanker. Utvalgte "Endringsagenter" (kreative ressurspersoner) og profesjonelle utøvere/kunstfaglige pedagoger (Teaching artists) fra kulturskolen samarbeider med den enkelte grunnskole om å møte denne skolens utfordringer og ønsker innenfor disse områdene:

1) Kunstfaglig undervisning og konkrete kulturprosjekter - opplæring i kunstfag på disse fagenes egne premisser.

2) Kulturfaglige og kreative tiltak for bedre læringsmiljø, trivsel og tilpasset opplæring - vekking og stimulering av gleden ved å lære.

3) Bedring av læringsbetingelsene og resultatene i alle fag basert på kreative læringsformer/-metoder - opplæring i andre fag med kunstfagene som effektivt og inspirerende verktøy.

---

Di Fisher-Naylor, Director of Programme Development at Creativity, Culture and Education (CCE) visited our school to learn more about how the Creative Partnerships programme is working.

CCE is a UK based organisation who works internationally focussing on programmes which unlock the creativity of children and young people in and out of formal education. CCE was responsible for delivering the British governments major creative and educational programmes for young people in England. Creative Partnerships is their flagship programme and it supports creative learning projects which foster innovative long-term partnerships between schools and creative professionals, including artists, performers, architects, multimedia developers and scientists.

In the UK Creative Partnerships ran over a 10 year period working with 6,000 schools, 1 million children, 90,000 teachers and over 8,000 projects in schools. So Nesoddtangen are in good company and have joined the Creative Partnerships family with others schools in Oslo, Lithuania and a programme is soon to be launched in South Korea too. Creative Partnerships was also a 2011 winner of a World Innovation Summit for Education (WISE) Award designed to identify, showcase and promote the best innovative educational projects from around the world to spread best practices and build the future of education. The theme of the awards was 'Transforming Education: Investment, Innovation and Inclusion'.

http://www.creative-partnerships.com/