Nesoddtangen skole - FAU

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Nesoddtangen skole

Nesoddtangen FAU har som formål å stimulere og legge til rette for samarbeid og kommunikasjon mellom skolen og hjemmet, og bidra til å skape et inkluderende miljø som ivaretar både faglige og sosiale interesser. FAU skal bestå av et utvalg foreldre, og hver klasse skal være representert. Klassene velger sin FAU-representant i tillegg til klassekontakter. Klassekontaktene er kommunikasjonsleddet mellom foreldrene og FAU.

FAU har leder og nestleder, og er forøvrig organisert i grupper med hver sine ansvarsområder. Dette spenner fra sosiale arrangementer til å følge opp politiske tiltak knyttet til skolens drift. Men - først og fremst er vi et samarbeidsorgan mellom hjem og skole.

Kontakt

Epost: tangen.fau@gmail.com

Sist endret 23.03.2017 08:15