Priser for skolefritidsordningen - SFO

Penger - Klikk for stort bilde

Betalingssatsene for SFO er vedtatt av Skole- og oppvekstutvalget og kan endres med 1 måneds varsel.

 

Dere som betaler for 11 måneder har feriedagene medregnet i betalingssatsen. På grunn av bemanning må alle likevel melde seg på i skolens ferier.  Påmeldingen skjer på eget skjema som dere mottar fra SFO i forkant av hver ferie.

 

Den enkelte SFO avgjør om den har kapasitet til å ta imot dagbarn.

 

Skolefritidsordningen ved den enkelte skole fastsetter selv 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er SFO stengt, og SFO gir foresatte informasjon om disse dagene i god tid.

Gebyrer ved for sen henting.

Når barn som skal hentes, ikke blir hentet til den tiden det er avtalt skriftlig i forhold til oppholdstid, skal de foresatte betale et gebyr med mindre avvik fra det ordinære er avtalt med skolefritidsordningen på forhånd.
Gebyret for den første påbegynte time er kr. 200.
Utover den første timen belastes med kr. 100 pr. påbegynt time. I særskilte tilfeller kan det etter søknad fritas for dette gebyret.

 

Priser

Det er vedtatt en prisøkning fra høsten 2017.
Betalingssatsene kan endres med 1 måneds varsel.

Vedtekter SFO

Priser for SFO - ordinære skoledager - nye satser aug. 2016 Betalingen skjer forskuddsvis. Det gis 25% søskenmoderasjon. Den enkelte SFO-leder avgjør om den har kapasitet til å ta imot dagbarn. Disse betalingssatsene kan endres med 1 måneds varsel
Priser for SFO - ordinære skoledager - nye satser aug. 2016
A. OppholdskategorierAntall månederOpphold uten kost/ordinær satsAndre søskenKostMed kostSøsken m/kost
Morgentilsyn en fast skoledag fra kl. 07.30 til skolestart10110 80
Morgentilsyn skoledager fra kl. 07.30 til skolestart10550420
Morgen og ettermiddagstilsyn til kl 1530111860140017020301570
Morgen og ettermiddagstilsyn til kl 1700112620196017027902130
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 15.30111360102017015301190
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 17.00112120159017022901760
*
B. Dagbarn
For tilsyn før og etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid13010020150120
For tilsyn etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid1008020120100
For et heldagstilbud i skolens ferier betales pr dag27021030300240
Relevante artikler
Publisert av Ingrid Kringlebotn. Ansvarlig Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling. Sist endret 20.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering