Nesodden kulturskole - Undervisningstilbud

Har du lyst å lære å spille et instrument? Eller vil du utvikle ferdigheter innenfor visuelle kunstfag eller animasjonsfilm? Fra du er 0 år til du er 21 år kan du få tilbud om undervisning på kulturskolen. 

 

Enkeltundervisning/gruppeundervisning

Kulturskolen teller i dag nærmere 500 elevplasser med en aldersgruppe fra 0 – 21 år.   Undervisningen er organisert som enkeltundervisning og/eller i grupper. Lærerne og skolens ledelse avgjør etter pedagogiske og praktiske vurdering hvordan tilbudet organiseres. Dette gjelder både oppmøtets («spilletimens») varighet og form ( individuelle oppmøter, gruppeundervisning, samspill på tvers av instrumentgrupper, gruppestørrelse o.l.).

Et gjennomsnittlig oppmøte vil for musikkelever være 25-50 min. pr uke og skoleåret vil kunne deles inn i perioder som veksler mellom individuelle tilbud og samspilltilbud.I de visuelle kunstfagene er det gruppeundervisning.

 

Aldersgrenser

Ved opptak til Nesodden Kulturskole gjelder følgende :

Fiolin 

6 år  -1.klassetrinn

Cello

7 år - 2.klassetrinn

Piano

7 år - 2.klassetrinn

Blåseinstrumenter

9 år - 4.klassetrinn

Slagverk

9 år - 4.klassetrinn

Gitar

9 år - 4.klassetrinn

Sang

12 år - 7.klassetrinn

Animasjon

10 år - 5.klassetrinn

Musikklek

0-4 år


Utdrag fra Reglement for Nesodden kulturskole:

Opptak:

Søkere kan bli satt på venteliste tidligst ett år før de når anbefalt alder for det aktuelle tilbudet.

Er søkeren yngre enn dette, blir søknaden forkastet.

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 21.02.2017