Nesodden kulturskole - Søknad og priser

toppbannerkulturskolen. - Klikk for stort bilde

 

Pris pr. semester (halvår)


Kulturskolens satser gjeldende fra 01.01.2017
Individuell undervisning   kr 2 100
Breddetilbud   kr 1 600
Kor kr 1 000
Leie av instrument til verdi inntil kr 10.000.-  kr    600
Leie av instrument til verdi over kr 10.000.- 6 % av instrumentets verdi. Leietaker må forsikre instrumentet
Enkeltkurs, prosjekter, seminarer etc. avtales individuelt
Materialkostnader kan komme i tillegg i alle fag avtales individuelt (selvkost)
Undervisningstilbud til voksne over 21 år kr 7 800 for 30 min. spilletid (selvkost)
 Kommunestyrets vedtak 17.12.2015

Det gis 25% søskenmoderasjon.

 

Hvem kan gå på Kulturskolen?

Kulturskolen teller i dag nærmere 500 elevplasser med en aldersgruppe fra 0 – 21 år. Enkelte tilbud er også åpne for voksne.

 

Søknad og opptak

Kulturskolens tilbud vil ha ulikt omfang, organisering og varighet. Man skiller mellom kurs av kortere varighet og tilbud som har langsiktig håndverksopplæring for øye. Det skilles dermed mellom kursdeltaker og kulturskole-elev.

Ingen av Kulturskolens tilbud inneholder garantier vedrørende tid pr. elev eller maksimal gruppestørrelse.

For mange av kulturskolens tilbud er det søknadsfrist 1. mai for undervisning som starter påfølgende skoleår. Søknadsskjema fås ved henvendelse kulturskolen eller Infosenteret på Tangenten.

Elever blir tatt opp i den grad det er ledig kapasitet i de ulike tilbudene. Dersom det er flere søkere enn elevplasser settes elevene som ikke får plass på venteliste. Ventelisten sorteres etter ansiennitet. Ansiennitet beregnes etter søknadsdato.
Søknader mottas bare for søkere som er aldersmessig kvalifisert for opptak. I spesielle tilfeller kan kulturskolen gjøre unntak i aldersbestemmelsene.

Når man tas opp som elev til et tilbud er de to første gangene å regne som prøveganger.

 

Til søknadsskjema (pdf) (PDF, 313 kB)

 

Kontakt

Kulturskolen tar i mot spørsmål vedrørende sine tilbud ved henvendelse på e-post til kulturskolen@Nesodden.kommune.no  eller ved telefonhenvendelse til kontoret på tlf. 66 96 47 45.
Faktura sendes etterskuddvis.  

Sist endret 15.03.2017
Fant du det du lette etter?