Nesodden kulturskole

toppbannerkulturskolen. - Klikk for stort bilde

 

Facebook likes. - Klikk for stort bilde

 

Nesodden kulturskole er på facebook
- følg og lik oss der.

Kulturskolens formål

Å tilby undervisning i musikk og andre kunstfag til innbyggere i Nesodden kommune. Kulturskolen skal kunne gi et tilbud til og være en samarbeidspartner for alle grupper og enkeltpersoner på Nesodden innen ønskede kulturuttrykk både som forvalter av etablerte uttrykksformer og som videreutvikler av disse.  

 

Hvem kan gå på Kulturskolen?

Kulturskolen teller i dag nærmere 500 elevplasser med en aldersgruppe fra 0 – 21 år. Se alle undervisningstilbudene i menyen til venstre

 

Hvor foregår undervisningen?

Hovedvekten av undervisningen foregår på Tangenten, Nesodden kommunesenter.

 

Lovhjemmel

Tjenesten er hjemlet i opplæringsloven paragraf 13-6 som pålegger alle kommuner å ha "eit musikk - og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket eller kulturlivet ellers ".

Sist endret 21.02.2017