Skolefritidsordningen - SFO

Glade barn i snø - Klikk for stort bilde Istockphoto

 

 

Ny oppvekstportal

 

Søknad om SFO-plass

Den 1. desember 2016 tar Nesodden kommune i bruk et nytt fullelektronisk opptakssystem for SFO.

Dette innebærer at du søker om ny SFO plass i ny «Oppvekstportal».

Endre/oppsigelse av plass

Fra og med 1. desember 2016 vil også all aktivitet rundt plasseringer i SFO, dvs. søknad om endret plass eller oppsigelse av plass, foregå elektronisk i den nye «Oppvekstportalen».

Frist for påmelding og endringer er 1. april.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til rektor/SFO- leder på den aktuelle skolen du har søkt på.

Mer informasjon om oppvekstportalen datert 30.11.16

 

Oversikt over de kommunale skolefritidsordningene:

 

Skolefritidsordningen - SFO
Skole Kontakttelefon Epostadresse
Berger 66 96 60 04

sfo.berger@nesodden.kommune.no

Bjørnemyr 66 96 61 54 sfo.bjoernemyr@nesodden.kommune.no
Fjellstrand 66 96 61 30 sfo.fjellstrand@nesodden.kommune.no
Jaer 66 91 01 58 sfo.jaer@nesodden.kommune.no
Myklerud 66 96 60 40 sfo.myklerud@nesodden.kommune.no
Nesoddtangen 66 96 47 12 sfo.nesoddtangen@nesodden.kommune.no

 

 

Formålet med tjenesten

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder,funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn.
Skolefritidsordningen er et frivillig tilsyns- og fritidstilbud etter og eventuelt før skoletid.

 

Hvem får tjenesten?

Skolebarn fra 1. til og med 4. trinn.
Barn med særskite behov på 1.- 7. trinn

 

Hva omfatter tjenesten?

Daglig åpningstid skal dekke behov for tilsyn for foreldre og barn fra klokken 07.30 - 17.00, men lokale tilpasninger kan foretas.


Skolefritidsordningen har stengt julaften, i romjula, 3 dager i forbindelse med påsken og hele juli måned. I tillegg kan den stenges inntil 5 dager pr. skoleår i forbindelse med felles planleggingsdager.

 

Hvordan få tjenesten / sakens gang

Ordinær påmelding, oppsigelse eller endring av opphold i skolefritidsordningen for kommende år skal skje innen 1. april. Tildelt plass på SFO beholdes – også over flere skoleår til den blir sagt opp. Skolefritidsplassen kan beholdes frem til 30.6. det året barnet går på 4. trinn.


Oppsigelsestid er en måned etter at skriftlig oppsigelse er mottatt, dog regnet fra den 1 i måneden.
Likevel kan plassen i vårsemesteret ikke sies opp med virkning etter 1. mai eller i høstsemesteret med virkning før 1. oktober.


Søknad om redusert oppholdstid i mai og/eller juni må skje før 1.april.

 

Hva forventer vi av deg

At foresatte gjør seg kjent med vedtektene og opptrer i forhold til dem. Når barn som skal hentes, ikke blir hentet til den tiden det er avtalt skriftlig i forhold til oppholdstid, skal de foresatte betale et gebyr med mindre avvik fra det ordinære er avtalt med skolefritidsordningen på forhånd. Gebyret for første påbegynte timer er kr. 200,. Utover den første timen belastet med kr. 100,-pr. påbegynt 1/2 time. I særskilte tilfeller kan det etter søknad fritas for dette gebyret.

 

 

Lovhjemmel:

Opplæringslovens § 13-7.

Publisert av Ingrid Kringlebotn. Ansvarlig Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling. Sist endret 30.11.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering