Jaer skole - nyheter

Sist endret 06.06.2017
Skolebarn. Foto: Istockphoto

Har du barn i skolen kan du nå få tilgang til vurderinger, karakterer og fravær. Hvis du har flere skolebarn i kommunen, får du oversikt og tilgang til barnas informasjon fra én og samme innlogging! 

 

I lenken IST-for foresatte,  kan foresatte med barn i grunnskolen og ungdomsskolen logge seg inn å endre opplysninger om barnet sitt, f.eks endre telefonnummer og adresse.

Båttur - Steilene.

Bli med til naturperlene Steilene og To gård, og få et innblikk i opplevelsene som tilbys skolebarn på Nesodden. Vis gjerne filmen til andre som vet at “learning by doing” skaper muligheter på en alternativ arena.

Glade barn i snø

Den 1. desember 2016 tar Nesodden kommune i bruk et nytt fullelektronisk opptakssystem for SFO.

Dette innebærer at du søker om ny SFO plass i «Oppvekstportalen».

 

De som allerede har plass og ønsker å endre de tidligere innsendte opplysningene, gjør dette i den nye oppvekstportalen. Vi oppfordrer alle til å sjekke at opplysningene som ligger inne stemmer.

Skoleelever


Alle barn som er født i 2011 og som bor i Nesodden kommune, eller flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen torsdag 17. august 2017.

 

I løpet av uke 45 vil alle de som kommunen har registrert til skolestart, få et brev med tilvisning av skolested.

 

Dere må bekrefte at dere mottar plassen ved å melde dere inn på kommunens elektroniske skjema innen 5. desember.

Elevrådet 2016/2017

 Det har blitt gjennomført valg av elevrådsrepresentanter til skolens elevråd. Det nye elevrådet består av følgende elever:

4. trinn: Bella og Oda

                          5. trinn: Jørund og Sol

                          6. trinn: Balder og Arnt

                          7. trinn: Nathalie og Amelia

                          Gratulerer alle sammen og lykke til.

 

Bøker og eple

Her kommer skoleårets første JaerNytt. Du får informasjon om kommende skoleår og annen nyttig informasjon. Jaer Nytt blir sendt med barna som sekkepost og på epost. Du kan også lese Jaer Nytt hvis du klikker på lenken under:   

 

Jaer Nytt - skolestart 2016

 

Leder: Even Falkenberg

Nestleder: Silje Steinert

Kasserer: Espen Haneborg

Sekretær: Kirsti Anker-Nilssen

Kick-off: Silje Steinert og Lena Lande Wekre

Aktivitetsansvarlig: Cecilia Gjetanger

Psykososial arbeidsgruppe: Johanna Eide Ytterbøl og Simen S. Christiansen

 

FAU-representanter:

 

1. trinn: Isabella Kupper og Siri Solberg Sandvik

2. trinn: Martin Vildvinge og Dag Klevås Rye

3. trinn: Espen Haneborg og Silje Steinert

4. trinn: Johanna Eide Ytterbøl og Cecilia Gjetanger

5. trinn: Kari Henriksen, Lise Wessel og Even Falkenberg

6. trinn: Simen S. Christiansen og Kirsti Anker-Nilssen

7. trinn: Fredrik Heltzen og Lena Lande Wekre

 

Møtereferater

Referat fra FAU-møte 29.8.16

Referat fra FAU-møte 24.10.16

Referat fra FAU-møte 28.11.16

 

 

Mål- og vedtekter

Vedtekter for FAU ved Jaer skole (PDF, 71 kB)

Kommunalt FAU

Grøstadstrand bygning- vinter

Grøstadstrand har blitt pusset og flikket på av Sverre Joramo. Den gamle husmannsplassen har oppstått på nytt i orginal prakt. Nitidig arbeid ligger bak. Her har man funnet frem til de orginale fargene i interiøret. Se de første bildene.

Gutta i skoegen

Skolens mål:

  • Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing.
  • Skolens rutiner skal kunne avdekke at mobbing foregår.
  • Skolen skal følge opp mobber og mobbeutsatte
  • Skolens rutiner skal sikre en god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foreldrene
  • Skolens handlingsplan mot mobbing skal umiddelbart tre i kraft når mobbing mistenkes/oppdages.

Les hele handlingsplanen (PDF, 147 kB) (pdf, 3 sider)