Priser for skolefritidsordningen - SFO

Penger - Klikk for stort bilde

Betalingssatsene for SFO er vedtatt av Skole- og oppvekstutvalget og kan endres med 1 måneds varsel.

 

Dere som betaler for 11 måneder har feriedagene medregnet i betalingssatsen. På grunn av bemanning må alle likevel melde seg på i skolens ferier.  Påmeldingen skjer på eget skjema som dere mottar fra SFO i forkant av hver ferie.

 

Den enkelte SFO avgjør om den har kapasitet til å ta imot dagbarn.

 

Skolefritidsordningen ved den enkelte skole fastsetter selv 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er SFO stengt, og SFO gir foresatte informasjon om disse dagene i god tid.

Gebyrer ved for sen henting.

Når barn som skal hentes, ikke blir hentet til den tiden det er avtalt skriftlig i forhold til oppholdstid, skal de foresatte betale et gebyr med mindre avvik fra det ordinære er avtalt med skolefritidsordningen på forhånd.
Gebyret for den første påbegynte time er kr. 200.
Utover den første timen belastes med kr. 100 pr. påbegynt time. I særskilte tilfeller kan det etter søknad fritas for dette gebyret.


Betalingssatsene kan endres med 1 måneds varsel.

Vedtekter SFO

Priser for SFO - ordinære skoledager - nye satser aug. 2016 Betalingen skjer forskuddsvis. Det gis 25% søskenmoderasjon. Den enkelte SFO-leder avgjør om den har kapasitet til å ta imot dagbarn. Disse betalingssatsene kan endres med 1 måneds varsel
Priser for SFO - ordinære skoledager - nye satser aug. 2016
A. OppholdskategorierAntall månederOpphold uten kost/ordinær satsAndre søskenKostMed kostSøsken m/kost
Morgentilsyn en fast skoledag fra kl. 07.30 til skolestart10110 80
Morgentilsyn skoledager fra kl. 07.30 til skolestart10Fra 01.08 kr. 550Fra 01.08 kr. 420
Morgen og ettermiddagstilsyn til kl 153011Fra 01.08 kr. 1860Fra 01.08 kr. 1400170Fra 01.08 kr. 2030Fra 01.08 kr. 1570
Morgen og ettermiddagstilsyn til kl 170011Fra 01.08 kr. 2620Fra 01.08 kr. 1960170Fra 01.08 kr. 2790Fra 01.08 kr. 2130
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 15.3011Fra 01.08 kr. 1360Fra 01.08 kr. 1020170Fra 01.08 kr. 1530Fra 01.08 kr. 1190
Ettermiddagstilsyn skoledager fra skoleslutt til kl. 17.0011Fra 01.08 kr. 2120Fra 01.08 kr. 1590170Fra 01.08 kr. 2290Fra 01.08 kr. 1760
*
B. Dagbarn
For tilsyn før og etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid13010020150120
For tilsyn etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid1008020120100
For et heldagstilbud i skolens ferier betales pr dagFra 01.08 kr. 270Fra 01.08 kr. 21030300240
Relevante artikler
Publisert av Ingrid Kringlebotn. Ansvarlig Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling. Sist endret 15.08.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering