Nyheter fra Berger skole

Øvre skolegård! - Klikk for stort bildeØvre skolegård! Agnethe T.Teige Skoleportalen

Pålogging office365 - Klikk for stort bildePålogging office365

Sist endret 13.06.2017
Skoleelever

Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår ved Berger skole.

 

• Elevene på 2.-7. trinn starter kl. 08.30 og slutter klokken 13.00

• Elevene på 1. trinn starter kl. 10.30 og slutter 12.45

 

Sommerbrev fra Berger skole

Kjære foreldre/foresatte, elever og venner av Berger skole!  Nok et skoleår går mot slutten og barn og voksne på Berger skole gjør snart et nytt opprykk. En varm god sommer og en lang og god skoleferie er rett rundt hjørnet, det er forunderlig så fort tiden går! 

Vi ønsker å takke dere foreldre for godt samarbeid gjennom året. Du og din foreldrekraft er ditt barns viktigste faktor for å bygge samhold og trivsel i klassen, og ikke minst, bidra til god faglig utvikling. Foreldrekraft i form av å skape rammer og forventninger til faglig- og sosialutvikling profitterer alle barn på.
Takk også til klassekontaktene for godt samarbeid med kontaktlærerne og takk til aktive representantene i FAU.

 

Vurdering for læring- elevmedvirkning

Skolen er deltager i Utdanningsdirektoratets satsing Vurdering For Læring (VFL). Denne vurderingsformen legger vekt på at det skal være tydelig hva eleven skal lære (mål), hva som skal til for at målet skal nås (kriterier), at eleven skal være aktive i prosessen (elevmedvirkning) og at det skal foregå en vurdering underveis med tilbakemeldinger om hva som er bra og hva som bør gjøres annerledes. Denne våren har vi ønsket å øke elevenes medvirkning i lærings- og vurderingsarbeider.  I dette arbeidet ønsker vi i korte trekk at eleven skal ha større eierskap i læringsprosessene for at de bedre skal vite hva de skal lære og hvordan de skal lære og ikke minst; at de vet hva de blir vurdert på underveis eller tilslutt.

Skolebarn. Foto: Istockphoto

Har du barn i skolen kan du nå få tilgang til vurderinger, karakterer og fravær. Hvis du har flere skolebarn i kommunen, får du oversikt og tilgang til barnas informasjon fra én og samme innlogging! 

 

I lenken IST-for foresatte,  kan foresatte med barn i grunnskolen og ungdomsskolen logge seg inn å endre opplysninger om barnet sitt, f.eks endre telefonnummer og adresse.

Båttur - Steilene.

Bli med til naturperlene Steilene og To gård, og få et innblikk i opplevelsene som tilbys skolebarn på Nesodden. Vis gjerne filmen til andre som vet at “learning by doing” skaper muligheter på en alternativ arena.

Glade barn i snø

Den 1. desember 2016 tar Nesodden kommune i bruk et nytt fullelektronisk opptakssystem for SFO.

Dette innebærer at du søker om ny SFO plass i «Oppvekstportalen».

 

De som allerede har plass og ønsker å endre de tidligere innsendte opplysningene, gjør dette i den nye oppvekstportalen. Vi oppfordrer alle til å sjekke at opplysningene som ligger inne stemmer.