Nyheter fra Berger skole

Øvre skolegård! - Klikk for stort bildeØvre skolegård! Agnethe T.Teige Skoleportalen

Pålogging office365 - Klikk for stort bildePålogging office365

Ansvarlig Berger skole. Sist endret 13.06.2017

Sommerbrev fra Berger skole

Kjære foreldre/foresatte, elever og venner av Berger skole!  Nok et skoleår går mot slutten og barn og voksne på Berger skole gjør snart et nytt opprykk. En varm god sommer og en lang og god skoleferie er rett rundt hjørnet, det er forunderlig så fort tiden går! 

Vi ønsker å takke dere foreldre for godt samarbeid gjennom året. Du og din foreldrekraft er ditt barns viktigste faktor for å bygge samhold og trivsel i klassen, og ikke minst, bidra til god faglig utvikling. Foreldrekraft i form av å skape rammer og forventninger til faglig- og sosialutvikling profitterer alle barn på.
Takk også til klassekontaktene for godt samarbeid med kontaktlærerne og takk til aktive representantene i FAU.

 

Vurdering for læring- elevmedvirkning

Skolen er deltager i Utdanningsdirektoratets satsing Vurdering For Læring (VFL). Denne vurderingsformen legger vekt på at det skal være tydelig hva eleven skal lære (mål), hva som skal til for at målet skal nås (kriterier), at eleven skal være aktive i prosessen (elevmedvirkning) og at det skal foregå en vurdering underveis med tilbakemeldinger om hva som er bra og hva som bør gjøres annerledes. Denne våren har vi ønsket å øke elevenes medvirkning i lærings- og vurderingsarbeider.  I dette arbeidet ønsker vi i korte trekk at eleven skal ha større eierskap i læringsprosessene for at de bedre skal vite hva de skal lære og hvordan de skal lære og ikke minst; at de vet hva de blir vurdert på underveis eller tilslutt.

 

IST-portal

Kommunen har fått ny skoleadministrativt system som heter IST. Data og diverse kontaktinformasjon om elever og foresatte er allerede overført til det nye systemet. I den forbindelse er det ønskelig at dere går inn via Berger skoles hjemmeside og logger dere på IST for foresatte. Du vil kunne logge deg på med Din-id eller Bank-id.  Sjekk og eventuelt oppdater din kontaktinformasjon for deg og ditt/dine barn.

 

Berger skole vokser

I de siste to-tre skoleårene har det startet flere i førsteklasse enn hva det slutter i sjuendeklasse. Berger skole øker i elevantall på skolen og på SFO. Med et A-bygg som er stengt for barn på grunn av manglende rømningsveier møter vi utfordringer når det gjelder klasserom. Vi blir derfor nødt til å benytte oss av tekstilrom og rom på SFO-base2 også neste skoleår. Det planlegges at A-bygget skal pusses opp i løpet av neste skoleår.

I tillegg til økte elevantall er det gledelig å oppleve at barn på SFO ikke slutter før de må. For to år siden åpnet base 3 for fjerdetrinn og denne basen har vært en suksess. Barna på fjerdetrinn blir på SFO! Kommende høst vil det bli over to hundre barn på SFO og det planlegges en ny aktivitetsbase for 2. og 3. trinn. Dette ser ut til å bli et nytt og spennende tilbud for SFO-barna. Mer informasjon vil komme til høsten.

 

Nyansettelser og litt om neste skoleår

Neste skoleår vil det også skje noen få endringer. Vi har ansatt to nye lærere som begynner i august. Det er Maren Clausen og Knut Erik Giske. De skal begge være kontaktlærere på 1. trinn. Dette er dyktige fagpersoner som vi er glad for å ha ansatt på Berger. Det er godt å oppleve at Berger skole tiltrekker seg mange og gode søkere.

 

Lærerkabalen er i ferd med å gå opp igjen. Høstens kontaktlærere vil være:

1.trinn   Kristine Jæger, Maren Clausen og Knut Erik Giske
2. trinn  Gjermund Kaldal, Torill Lothe og Ylva Volden
3. trinn  Bjørnar Heggdal og Elin Aagaard
4. trinn  Gøril B. Adde, Nina Hanssen og Marit Stokke
5. trinn  Maria Lerum og Anne Cathrine Bergstrøm
6. trinn  Ann-Elisabeth Ertresvåg, Gunnar Young og Nils Jørgen Doksrød
7. trinn  Olav Birkelund og Mette Faanes
 

 

Vår undervisningsinspektør Janicke Ruud har vært utleid til Myklerud skole dette skoleåret. Der har hun jobbet som rektor. Hun er nå tilsatt som rektor på Myklerud skole og slutter derfor som undervisningsinspektør på Berger skole. Eirik Fjellstad som har vært fast ansatt på SFO siden 2013, har søkt seg inn på høyere utdanning og blir borte fra august av. Vi ønsker begge lykke til i nye oppgaver og studier.

 

Vi sender 39 ungdommer over til ungdomsskolen. Dette lille kullet har hele tiden hatt et høyt faglig fokus og har vært gode å ha som forbilder for de yngre barna på skolen. Vi kommer til å savne dem på skolen og ønsker dem lykke til i sin nye tilværelse på Alværn!
I august møter det 63 skoleklare og ferske 1.klassinger. De har allerede besøkt skolen på førskoledager og det blir spennende å ta dem i mot på første skoledag til høsten.

 

Siste skoledag er torsdag 22. juni. Elevene slutter skolen klokken 11.30 denne dagen. Etter en lang og god skoleferie starter SFO opp onsdag 2. august og første skoledag er torsdag 17. august.

 

Nå er det mange som gleder seg til ferie med masse lek, kanskje spennende opplevelser og hyggelige stunder sammen med venner og familie. Husk å holde lese- og regneferdigheten vedlike gjennom ferien. Ta med barna i praktisk arbeid, vis dem hvordan språk, lesing, skriving og regning brukes i feriehverdagen. Ta dere en tur innom biblioteket på Tangenten i løpet av ferien.

 

Riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen

Ole Bent Myhrvold
rektor

Skolebarn. Foto: Istockphoto

Har du barn i skolen kan du nå få tilgang til vurderinger, karakterer og fravær. Hvis du har flere skolebarn i kommunen, får du oversikt og tilgang til barnas informasjon fra én og samme innlogging! 

 

I lenken IST-for foresatte,  kan foresatte med barn i grunnskolen og ungdomsskolen logge seg inn å endre opplysninger om barnet sitt, f.eks endre telefonnummer og adresse.

Båttur - Steilene.

Bli med til naturperlene Steilene og To gård, og få et innblikk i opplevelsene som tilbys skolebarn på Nesodden. Vis gjerne filmen til andre som vet at “learning by doing” skaper muligheter på en alternativ arena.

Glade barn i snø

Den 1. desember 2016 tar Nesodden kommune i bruk et nytt fullelektronisk opptakssystem for SFO.

Dette innebærer at du søker om ny SFO plass i «Oppvekstportalen».

 

De som allerede har plass og ønsker å endre de tidligere innsendte opplysningene, gjør dette i den nye oppvekstportalen. Vi oppfordrer alle til å sjekke at opplysningene som ligger inne stemmer.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering