Om Bakkeløkka ungdomsskole

.
Bakkeløkka ungdomsskole inngang - Klikk for stort bilde Inngang og hall - Klikk for stort bilde


Bakkeløkka er en skole som har erfaring med å praktisere nytenkende pedagogikk i en landskapsarkitektur med ulike og varierte arenaer for læring og sosialt samvær. Elever og lærere har tilhørighet på en base, og skolen utmerker seg ved å strukturere en annerledes skoledag i åpne og fleksible læringsarenaer på en slik måte at alle som har sin arbeidsplass her skal får gode læringsopplevelser.

 

Fellesskapskultur

Skolen preges av en sterk etos og en fellesskapskultur der vi støtter og løfter hverandre. Vi har en felles forståelse og et felles engasjement for hva vi vil og hvor vi vil. Det er stor variasjon i arbeidsmåter og organiseringsmåter for å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle elever. Vi har forsøk med arbeidstid og en "flat" ledelse med stor grad av delegering der beslutninger avgjøres nært praksisfeltet.

 

Bakkeløkkas visjon

Vi ønsker at alle skal oppleve gleden ved å lære, og da må vi gi varierte opplæringstilbud så alle elever kan lykkes med å nå målene de strekker seg mot.

Vi vil være en skole som tør - og som får det til!

 

"Læringsglede for Alle"
er vårt mål og vår største utfordring.

 

Læringsglede for alle. Diagram - Klikk for stort bilde

Bakgrunn

Bakkeløkka ungdomsskole ligger i naturskjønne omgivelser på Fagerstrand i Nesodden kommune litt syd for Oslo. Skoleanlegget stod ferdig i 2001 og kjennetegnes ved en nytenkende og grensesprengende arkitektur med et spennende samspill mellom pedagogikk og arkitektur. Vi fikk Skolebyggprisen i 2002. Skolen er bygget for 270 elever.  Elever og lærere har tilhørighet på en base, og basen deles inn i ulike soner. Lærernes arbeidsrom er i elevbasen.

 

Skolebyggprisen 2002

 

Skolen har erfaring med å ta imot besøkende som ønsker informasjon om både arkitektur og pedagogikk og om samspillet mellom form og funksjon. Elevguider viser gjester rundt i bygget. 

 

 Demonstrasjonsskole 2006-2008

 

Pedagogisk plattform

Vi vil være en skole der alle lærer, og der personalet er i konstant utviklingsmodus for å lage en god skole for elevene. Vi har utviklet en læringskultur der vi er opptatt av å finne ut hva som fremmer og hemmer læring, og vi vet at læring alltid starter med oss selv. Vi har en skole som preges av fleksibilitet og nytenkning der det er viktig å skape strukturer og trygghet for elevene. Lærerne tar kollektivt ansvar for elevene, for organiseringen, og for tilretteleggingen av undervisningstilbudene på de ulike trinnene.

 

Til skoleruta- Skoleruta viser offentlige helligdager og elevenes fridager/ferie.


Kart
Bakkeløkka ungdomsskole
Ansvarlig Bakkeløkka ungdomsskole. Sist endret 07.04.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering