Bakkeløkka ungdomsskole - ansatte Hvis du vil sende epost til en av oss: Trykk på etternavnet til den du vil sende til.
Navn stilling, ansvar basetilhørighet direktenummer
Andersen, Amel Mahli faglærer 10 6696 6057
Eide, Kjetil IKT, faglærer 9 6696 6055
Eikebråten, Kristina kontaktlærer 8A 8 6696 6053
Esnali, Tonje Koht Kontaktlærer 9B, Mediatek 9 6696 6055
Antonsen, Anja kontor 6696 6050
Jacobsen, Atle faglærer, krøv, ITL 10 6696 6057
Johansen, Mette Wold rådgiver, faglærer 8 6696 6053
Haaland, Siv ellen virksomhetsleder 6696 6052
Kristiansen, Per Harald trinnleder 9.trinn, kontaktlærer 9A, fungerende inspektør 9 6696 6055
Krosby, Kari assistent, kantineansvar 8 6696 6053
Lind, Agnete Petrea permisjon 6696 6050
Lunde, Mads kontaktlærer 8A, brannvernleder, verneombud, musikk 8 6696 6053
Naalsund, Per Terje kontaktlærer 10B 10 6696 6057
Nilsen, Hilde faglærer, permisjon 8 6696 6053
Nordli, Anita trinnleder 10.trinn 10 6696 6057
Ophus, Trude kontaktlærer 10A 10 6696 6057
Ordenes, Angella Riquelme trinnleder 8.trinn, sosiallærer, kulturkontakt,hjemmeside 8 6696 6053
Svensson, Hege faglærer 9 6696 6055
Tolk, Anne Kunst&håndv. tillitsvalg utdanningsforbundet 9/10 6696 6057
Aarflot, Gunhild faglærer 9 6696 6053