Siste nytt fra Bakkeløkka ungdomsskole

Bakkeløkka skole - Klikk for stort bilde

Ansvarlig Bakkeløkka ung.skole. Sist endret 18.11.2016
Båttur - Steilene.

Bli med til naturperlene Steilene og To gård, og få et innblikk i opplevelsene som tilbys skolebarn på Nesodden. Vis gjerne filmen til andre som vet at “learning by doing” skaper muligheter på en alternativ arena.

Kvalitets kommune profil

RUSBRUK I VÅRT EGET UNGDOMSMILJØ

Hvordan er situasjonen på Nesodden og på Fagerstrand?

 

Velkommen til temakveld for foresatte til elever ved Bakkeløkka ungdomsskole i skolens lokaler, torsdag 12. januar kl. 19.00 – 21.00.

I samarbeid med Ungdom og Fritid, ruskonsulenter og helsesøster, inviterer Bakkeløkka ungdomsskole til temakveld om ungdom og rus i  vårt eget lokalsamfunn.  Kommunens ansatte som jobber med rusforebygging tett blant ungdom vil gi den informasjonen dere trenger, innenfor rammene av det som er mulig å gi. Målet med møtet er å gi:

  • Faktainformasjon om rusbruk:
    • Basert på opplysninger ungdommen selv har gitt i Ungdataundersøkelsen, hva hjelpeapparatet og politiet beskriver.
  • Verktøy for foresatte:
    • Hvordan møte utfordringer, hvordan hjelpe og støtte egne barn og deres venne-og ungdomsmiljø.
  • Dialog:
    • Kunnskapsutveksling, spørsmål, forslag, samarbeid, hjelpe/ støtte-apparat, skole – hjem.

Fra Ungdom og fritid, ruskonsulenter og helsesøster kommer: Trond Schliemann, Thomas Haugen, Trond Mellegård og Torill Norlund Lundquist

Skolen arrangerer tilsvarende informasjon og dialog med elevene på dagtid.

Påmelding:

For å kunne planlegge fasiliteter trenger vi å vite antall deltagere. Du vil motta Transponder melding hvor dere bes bekrefte deltakelse.

Svarfrist innen onsdag 11. januar.

 

Vennlig hilsen

 

Åshild Kallevik

Rektor Bakkeløkka ungdomsskole

Last ned invitasjonen digitalt (PDF) (PDF, 440 kB)

 

Glade barn

Elevundersøkelsen gjennomføres på Bakkeløkka ungdomsskole høst 2016.

 

Mandag 5. des: 8. trinn

Tirsdag 6. des.: 9. trinn

Torsdag 8. des. : 10. trinn

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

CF6BBC227A.jpg

Rådgiver inviterer herved til foreldremøte om videregående skole onsdag 23. november kl. 18.00.

 

Det er Nesodden videregående skole som har regien på møte. De kommer til å informere om sine tilbud, men vil også gi litt informasjon om andre tilbud i Follo i samråd med rådgiver.

Søknadsprosedyrer og inntakskalender vil også bli gjennomgått.

 

Velkommen!

Fant du det du lette etter?
Login for redigering