Barn ligger i ring

Hovedmålet med denne planen er å sikre kontinuitet og helhet i utdanningsløpet. Barn og unge skal oppleve at opplæringstilbudet henger sammen, og at alle blir ivaretatt ut fra egne forutsetninger og behov.

Barnehage og skole er to ulike pedagogiske institusjoner med ulik egenart. På Nesodden har hvert lokalmiljø (barnehage/skole) opparbeidet sin særegenhet som skal videreføres, men planen skal bidra til en felles plattform som skal være styrende og forpliktende for alle barnehager og skoler, både offentlige og private.

Overgangsplan mellom barnehage og skole, 2012-2015 (PDF, 2 MB).

 

 

 

Det er laget en plan over mål, saksgang og prosesser i etter- og videreutdanning for lærere. Hvis du har planer om å søke etter- eller videreutdanning på høyskoler eller universiteter, kan du finne ut hvilke støtteordninger som finnes i vår kommune.

Se planen her (PDF, 290 kB).

Bedre læringsmiljø!


Nesodden kommune har vedtatt en plan for kvalitetsutvikling i skolene. Ansvarlig for planen er kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst. Planen vedtas i Skole - og oppvekstutvalget. Den er skrevet på bakgrunn av nasjonale og kommunale styringsdokumenter.


Plan for kvalitetsutvikling 2012-2016: "Lære for livet!" (PDF, 667 kB)