Søk barnehageplass

Baby med pc - Klikk for stort bilde Istockphoto


Søknadsfrist til hovedopptaket 2017 for ny barnehagesøknad og
bytte av barnehage er 1. mars.

 

Til priser for barnehageplass

 

 

 

 

Søke/endre/si opp barnehageplass

I Oppvekstportalen vil du kunne søke/si opp barnehageplass og endre tidligere innsendte søknader.

Til søknadsskjema i Oppvekstportalen

 

Viktig!

Tilbud om barnehageplass sendes elektronisk på mail til den som er registrert som regningsmottaker. Det må derfor registreres mailadresse til denne personen.

Samordnet opptak

Nesodden kommune har samordnet barnehageopptak for alle barnehager i kommunen, både kommunale og private. 

Ta gjerne kontakt med den enkelte barnehage ved styrer, for nærmere opplysninger vedr. din søknad.

 

Vanlige spørsmål om barnehage.

 

Søke barnehageplass

  • Du kan søke om plass gjennom hele året (løpende opptak), men for  hovedopptaket er søknadsfristen 1. mars (til plasser som er ledig fra  august). I hovedopptaket tildeles plasser til barn som har lovfestet rett til plass og som har søkt barnehageplass innen 1. mars.
  • Du skal sende én søknad per barn.
  • Du kan søke inntil fire kommunale og/eller private barnehager i prioriter rekkefølge.
  • Noen barnehager tar kun inn barn i visse aldersgrupper. Se den enkelte barnehages opptakskriterier.
  • Du må oppgi ønsket startdato.

 

For hovedopptaket må endringer i prioritering av barnehager skje før søknadsfristens utløp 1. mars via Oppvekstportalen.

 

Etter å ha sendt søknad mottar du en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Bekreftelsen sendes både som SMS og til e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Det er svært viktig at du gir korrekte opplysninger, som f.eks. aktiv e-postadresse, postadresse, telefonnummer til dere som foresatte m.m. I søknadens siste merknadsfelt må du oppgi antall vedlegg som sendes kommunen med postgang, eller om det er andre forhold som opptaksmyndigheten bør vite om før det fattes vedtak om opptak.

 

Informasjon om den enkelte barnehage finnes på kommunens nettsider og i Oppvekstportalen. For utfyllende informasjon om den enkelte barnehage, anbefaler vi at du kontakter barnehagens styrer/eier direkte.

 

Funksjonshemming

Ikke alle barnehager i kommunen er tilrettelagt for funksjonshemmede barn. Ta kontakt med den barnehagen du har tenkt å søke dersom du er usikker på tilretteleggingen.

 

 

Rett til prioritert ved opptak

Du kan kreve rett til prioritert plass i henhold til bestemmelser i barnehageloven eller barnehagens opptakskriterier. Dette er aktuelt når du søker om plass i henhold til barnehageloven § 13, eller når andre forhold i henhold til opptakskriteriene i den enkelte barnehage, gir rett til prioritet.

 

Dersom du søker om rett til prioritert plass må du dokumentere dette. Denne dokumentasjonen må sendes kommunen innen 1. mars. Vedlegg til søknaden sendes kommunen per post til:

Nesodden kommune
v/ fagområde Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

 

 

Lovfestet rett til barnehageplass


Barn med lovfestet rett er garantert plass i en av barnehagene i kommunen. Da må barnet fylle ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass for, og det må være søkt innen 1. mars.Søknader som mottas etter søknadsfristen, blir ikke behandlet før alle søkere med rett til barnehageplass og som har søkt innen fristens utløp, er tilbudt plass. De som søker om barnehageplass etter fristen er utløpt, mister den lovbestemte retten til barnehageplass. Tidspunktet det gis tilbud fra, vil da avhenge av når det blir plasser ledige. 

 

 

Barn uten lovfestet rett til barnehageplass

Barn uten rett til barnehageplass jfr. barnehagelovens § 12 a blir vanligvis ikke tildelt barnehageplass i kommunale barnehager i hovedopptaket. Noen private barnehager tar inn barn uten rett til plass i hovedopptaket. Det kan derfor uansett være lurt å sende inn en søknad innen søknadsfristens utløp 1. mars.

Publisert av Birte Hjellvik. Sist endret 29.03.2017