Familiebarnehager på Nesodden

 

Familiebarnehagene på Nesodden er privateide og er en del av det varierte barnehagetilbudet i kommunen. De er offentlig godkjent. Nesodden kommune er tilsynsmyndighet.Familiebarnehagene drives etter Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. De har samme oppholdssatser og moderasjonsordninger som øvrige barnehager og deltar i det samordnete opptaket.I en familiebarnehage er det enten en gruppe med en voksen og fire eller fem barn eller en gruppe med to voksne og åtte til ti barn, avhengig av barnas alder. Familiebarnehagene veiledes av pedagog etter statlige normer.

 

Finn din barnehage - Barnehagefakta.no
 

 

Familiebarnehagens fortrinn

Små oversiktlige enheter som inngir trygghet.
Få barn og voksne og forholde seg til. Barna møter de samme voksne både morgen og ettermiddag.
De er lokalisert i private hjem med en "hjemlig" atmosfære.
De voksne deltar i faglig nettverk for familiebarnehager og på kommunale kurs.

 

For mer informasjon om den enkelte familiebarnehage, se oversikten under.

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 08.11.2016

1. Barnehagens opptakskrets er foreldre som ønsker Steinerpedagogikk, i barnehage og skole.
2. Barn med lovbestemt rett til plass i henhold til barnehagelovens
§ 13
3. Søsken av barn som har plass i barnehagen og som skal videre på steinerskolen
4. Søsken av barn som går på Steinerskolen
5. Personalets barn
6. Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning
7. Barn fra annen kommune som ikke har steinerbarnehage/ skole og ønsker dette.

Privat Familiebarnehage

1450 Nesoddtangen
Tlf: 932 01 666
E-post: annerustad@gmail.com

Hagebagen barnehage

Privat - Familiebarnehage
Flatebyskogsvei 2
1450 Nesoddtangen
Tlf: 93 28 51 78
E-post: synnove@hagebagen.no
Hjemmeside: www.hagebagen.no

Privat Familiebarnehage
Haslerudveien 21
1459 Nesoddtangen
E-post: areelin@haslerud.net

Tlf.: 66 96 03 36 eller på mobil: 948 92 373