Startgropa barnehage AS

Startgropa barnehage AS  - Klikk for stort bilde

Privat barnehage
Munkefaret 12, 

1450 Nesoddtangen

Tlf: 66 91 30 96 / 991 27 171

E-post: barnehage@startgropa.no 

Hjemmeside: www.startgropa.no 

 

Åpningstider:                Alder på barna:                Antall plasser:
07:30 - 17:00                         1 - 6 år                               46

Ferier:
Torsdag og fredag i skolens høstferie, i jula fra 23. - 31. desember, skolens vinterferie, påskeuka og fire uker i juli.

Satsningsområde:
Relasjonsbygging, barns medvirkning, kosthold og bærekraftig miljø.
Startgropa barnehage ønsker å skape et barnehagetilbud hvor de ansatte tar ansvar for at de mellommenneskelige relasjoner er preget av en anerkjennende måte å lytte og se på; et barnehagetilbud hvor grunnsteinen er likeverd, anerkjennelse og omsorg. Vårt fremste mål er at Startgropa barnehage skal være et sted hvor barna kan trives og utvikle seg, hvor de får tilstrekkelig med voksenkontakt gjennom nære følelsesmessige relasjoner, med lekemuligheter og lekekamerater, hvor de får mulighet til å utvikle og utfolde sine evner - et sted hvor de kan utvikle seg til selvstendige, handlende og følende mennesker med et realistisk og ansvarsfullt forhold til seg selv og omverdenen.

Prioritering:
1. Barn med funksjonshemninger, dokumentert fra PPT eller annen sakkyndig instans.
Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4 - 12 og 4- 4 annet og fjerde ledd; barnehagelovens § 13
2. Barn bosatt i Oksval III sameie med inntil 18 plasser. Småbarnsplasser teller som to.
3. Barn fra nærområdet, med gangavstand til barnehagen.
4. Andre

Opptakskriterier

 

 

 

Sist endret 05.01.2016
Fant du det du lette etter?