Nyheter om barnehage
Hånd-dukker

I denne artikkelen finner du ofte stilte spørsmål om barnehageplass. Du finner også lenke med telefonnummer til kommunens barnehager og opplysninger om telefontid til kommunen sentralt.

Liten jente som danser i løvetanneng

Alle med rett til plass er nå tildelt plass i barnehage til høsten. I løpet av forrige uke ble alle som stod på venteliste til barnehageplass og som hadde rett på barnehageplass, tildelt plasser. Plassene som ble tildelt var i de nyetablerte barnehageavdelingene på Skoklefallsletta og Bjørnemyr. 

Småbarn

Kommunen inviterer til informasjonsmøte om etablering av midlertidige barnehageplasser 7. juni kl. 19-20 på Tangenten.

 

Møtet er først og fremst for foreldre med barn som har rett til barnehageplass i årets hovedopptak.

Barn ligger i ring

Kommunestyret vedtok den 31. mai å etablere en fire-avdelings modulbarnhage på Skoklefallsletta ved innfartsparkeringen. I tillegg opprettes det en en-avdelings barnehage i lokaler tilknyttet Bjørnemyr skole. 

 

Etableringen av ny barnehage vil sikre alle barn med rett til plass et tilbud i høst. Plassene som tilbys vil være forsvarlig godkjente barnehageplasser.

Småbarn

Alle barn med rett til barnehageplass vil bli tilbudt plass med oppstart i løpet av august. Kommunen arbeider med å opprette nye plasser.

 

Alle barn med rett skal få plass

Det er barn som fortsatt står på venteliste i hovedopptaket, og som ennå ikke er tilbudt barnehageplass til høsten. Dette antallet overstiger tilgjengelige barnehageplasser kommunen har per i dag. Alle barn med rett til barnehageplass vil få informasjon om tilbud om plass til høsten i løpet av neste uke. Vi vil også invitere til informasjonsmøte.

 

Barn med rett til barnehageplass er de som fyller ett år innen utgangen av november 2017, og der foresatte har søkt barnehageplass innen 1. mars. Barna må bo i kommunen når de begynner i barnehagen.

Ligge på brygga

De kommunale barnehagene skal i 2017 ha feriestengt  fra

10. juli t.o.m 30. juli, uke 28, 29 og 30.

 

Heia barnehage vil ha åpent i perioden.


barn m vogn.jpg

 

Det er fortsatt en del av søkerne som ikke har fått svar etter opptaksmøtet i dag, og som heller ikke får svar før de blir tilbudt barnehageplass en gang i løpet av våren. Vi avslutter ikke hovedopptaket før alle barn med rett har fått plass. Klageretten på tre uker gjelder fra det tidspunkt søkeren mottar svar på søknaden.

 

Administrasjonen sender ut avslagsbrev til søkere uten rett. Disse barna vil fortsatt bli stående på venteliste.

På vei til barnehagen 537x800 Forminsket.jpg

Søknader til barnehageåret 2017/2018 som kommer inn etter 01.03.2017, blir ikke behandlet før etter at hovedopptaket er over en gang i mai/juni. Dette vil medføre at søkere ikke mottar kvittering for innsendt søknad. Er dere i tvil om søknad har kommet igjennom, ta kontakt med barnehagen eller kommunen.

 

Søknader til barnehageåret 2016/2017 vil bli mottatt og godkjent som normalt og vil bli tatt i betraktning hvis ledige plasser oppstår i løpet av våren.  

                                                                                                                         

På vei til barnehagen 537x800 Forminsket.jpg

Utvidet rett til barnehageplass

Har du barn født i november 2016? SØK BARNEHAGEPLASS INNEN 1. MARS!

 

Barn som er født i september og oktober fikk rett til barnehageplass høsten 2016. Regjeringen fremmer nå forslag om å utvide retten så også barn født i november 2016 har lovfestet rett til plass i hovedopptaket 2017. Høringsfristen er 27.2.17, men det ser ut som dette mest sannsynlig blir gjennomført, så det er viktig at de som ønsker å være med i hovedopptaket søker innen 1.mars.

 

 

Hånd-dukker

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalpris for foreldrebetaling. Maksimalprisen for 100 % plass pr. måned, økes fra kr. 2.655,- til kr. 2.730,- fra januar 2017.