Nyheter om barnehage
Ligge på brygga

De kommunale barnehagene skal i 2017 ha feriestengt  fra

10. juli t.o.m 30. juli, uke 28, 29 og 30.

 

En av de kommunale barnehagene vil ha åpent i perioden. Hvilken barnehage som er sommeråpen blir bestemt etter 1.mai.

barn m vogn.jpg

 

Det er fortsatt en del av søkerne som ikke har fått svar etter opptaksmøtet i dag, og som heller ikke får svar før de blir tilbudt barnehageplass en gang i løpet av våren. Vi avslutter ikke hovedopptaket før alle barn med rett har fått plass. Klageretten på tre uker gjelder fra det tidspunkt søkeren mottar svar på søknaden.

 

Administrasjonen sender ut avslagsbrev til søkere uten rett. Disse barna vil fortsatt bli stående på venteliste.

På vei til barnehagen 537x800 Forminsket.jpg

Søknader til barnehageåret 2017/2018 som kommer inn etter 01.03.2017, blir ikke behandlet før etter at hovedopptaket er over en gang i mai/juni. Dette vil medføre at søkere ikke mottar kvittering for innsendt søknad. Er dere i tvil om søknad har kommet igjennom, ta kontakt med barnehagen eller kommunen.

 

Søknader til barnehageåret 2016/2017 vil bli mottatt og godkjent som normalt og vil bli tatt i betraktning hvis ledige plasser oppstår i løpet av våren.  

                                                                                                                         

På vei til barnehagen 537x800 Forminsket.jpg

Utvidet rett til barnehageplass

Har du barn født i november 2016? SØK BARNEHAGEPLASS INNEN 1. MARS!

 

Barn som er født i september og oktober fikk rett til barnehageplass høsten 2016. Regjeringen fremmer nå forslag om å utvide retten så også barn født i november 2016 har lovfestet rett til plass i hovedopptaket 2017. Høringsfristen er 27.2.17, men det ser ut som dette mest sannsynlig blir gjennomført, så det er viktig at de som ønsker å være med i hovedopptaket søker innen 1.mars.

 

 

Hånd-dukker

Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalpris for foreldrebetaling. Maksimalprisen for 100 % plass pr. måned, økes fra kr. 2.655,- til kr. 2.730,- fra januar 2017.

Små barn ser på film

Mandag 14. november 2016 tar Nesodden kommune i bruk et nytt fullelektronisk opptakssystem for barnehage.

 

Skal du søke om barnehageplass, søker du ny plass i «Oppvekstportalen».

 

De som allerede har barnehageplass og som ønsker å endre de tidligere innsendte opplysningene, gjør dette i den nye oppvekstportalen.

 

Dersom du har søkt om barnehageplass, og står på venteliste, vil du i løpet av uke 46 motta brev om at du må sende inn en ny søknad i det nye systemet.

 

Til oppvekstportalen - søk barnehageplass

På vei til barnehagen 537x800 Forminsket.jpg

Utdanningsdirektoratets internettside Barnehagefakta er en enkel måte å få oversikt over barnehagetilbudet i kommunen. Der er det nøkkelinformasjon om hver enkelt barnehage:  http://barnehagefakta.no/kommune/0216/nesodden

Barn

Regjeringen innfører en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Samtidig økes maksprisen fra 1. mai til 2.580 kroner, en realøkning på 100 kroner sammenlignet med i 2014.

 

Nesodden kommune arbeider nå med å utarbeide nye administrative bestemmelser og informasjonsbrev som skal ut til alle foreldre med barn i barnehage. Brevet vil gi informasjon om den nye bestemmelsen, informasjon om hvordan man skal søke om moderasjon og vil inneholde vedlegg med det nye søknadsskjemaet. Endringene omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Heia barnehage åpning 2012

Styrerne i barnehagene dere har prioriterte som ønskede barnehager, kan svare på dette. Styrene er også de som best har oversikt over mulig kommende plasser. De kan bare gi svar i forhold til ventelisten i egen barnehage.  

Telefonnummeret til barnehagen ligger på kommunens internettside "Alle barnehagene på Nesodden - oversikt".

Fant du det du lette etter?
Login for redigering