Om Vestsiden barnehage

Velkommen til Vestsiden barnehages hjemmeside. Her vil du finne informasjon om oss og hva vi skal gjøre utover året. Er det noe du ikke finner på denne siden kan du sende en e-post til oss så gir vi svar.

 

Vestsiden har opptil 45 barn fordelt på tre Sjørøverskuta i Vestsiden - Klikk for stort bildeSjørøverskuta i Vestsiden avdelinger:

Huskestua, barn i alderen 1 - 3 år

Trollstua, barn i alderen 3 - 6 år

Kråkereiret, barn i alderen 3 - 6 år

 

Vestsiden barnehage ved hovedinngang - Klikk for stort bilde

Vestsiden barnehage ligger i Myrlia på Alvern. I våre nærmeste omgivelser finner en store områder med tett bebyggelse, en ungdomsskole og samtidig kort veg til skog og mark og til stranden.

 

Fra og med barnehageåret 2014/2015 har vi endret avdelingsstruktur fra trappetrinnsmodell til småbarns- og storebarnsavdelinger. Huskestua har barn i alderen 1-3 år mens Kråkereiret og Trollstua har barn i alderen 3-6 år. Med den nye organiseringen følger også noen nye arbeidsformer. Det blir et tett samarbeid mellom Kråkereiret og Trollstua og de vil utgi felles periodeplan for hele barnehageåret. Vi vil også ha aldersdelte grupper 1-2 ganger pr. uke (les mer om dette nedenfor). Vi har videreført målene fra utviklingstrappen og tilpasset disse for de nye avdelingene. Disse finner du i årsplanen.

 

 

Aldersdelte grupper:

Vi ser det som en verdi at de barna som er jevnaldrende får egne aktiviteter og felles opplevelser. Tidligere ble dette ivaretatt naturlig da alle barn på samme alder alltid gikk på samme avdeling. Med den nye avdelingsstrukturen må dette planlegges noe mer. Aldersdelte grupper er en av metodene vi bruker for å sikre dette. 1-2 ganger pr uke møtes de jevnaldrende til aktiviteter på tvers av avdelingene og har tilrettelagte aktiviteter tilpasset de ulike aldersgruppene. Planer for gruppene gis til foreldrene fortløpende. I tillegg til dette er det åpne dører mellom alle avdelinger frem til 09.30 hver dag og i utetiden er alle barna på felles område (unntatt Huskestua som har et skjermet lekeområde).

 

Barnehagens visjon:

"Jeg bærer en bit av ditt liv i mine hender"

 

Les mer om vår visjon

 

Satsningsområde

 

Lek

Vestsiden barnehage har de 5 siste årene hatt satsningsområdene «barnelitteratur og språkmiljø» og «natur og bevegelse». Det har vært viktig, og vi har lært mye av det. Det har gitt oss en økt forståelse for viktigheten av gode språkmiljøer, bruk av barnelitteratur og snakkepakken. Det har også vært viktig å etablere gode holdninger til naturen og å bruke kroppen aktivt i en tid som i stadig større omfang inviterer til stillesittende aktivitet.

I den senere tid har vi imidlertid blitt oppmerksomme på at vi trenger å øke vårt fokus på lek.

Lek er den viktigste aktiviteten som foregår i barnehagen. Ingen andre arenaer kan tilby noe i nærheten av lekens mange lærings- og utviklingsmuligheter. I leken stimuleres alle sansene, og all læring foregår gjennom sansene.

 

Noen av lekens fordeler:

  • Følelser tolkes og utprøves
  • Fin- og grovmotorikk stimuleres
  • Hendelser bearbeides
  • Identiteten styrkes
  • Språket brukes og nye ord legges til daglig
  • Årsak og virkning testes ut.
  • Ukjente roller utforskes
  • Sosiale spilleregler læres
  • Og mye, mye mer!

 

Men å leke handler ikke primært om hva som skal læres. Læringen skjer som en bonus på noe som allerede er lystbetont. For barn leker ikke for å lære. De leker for å ha det gøy. Det er like naturlig for barn å leke som det er å puste eller spise. Ja, noen ganger synes de til og med at noe så livsviktig som å spise er underordnet leken. Så sterk er den indre drivkraften til denne aktiviteten.

Med denne innsikten om lekens betydning må vi arbeide kontinuerlig for å bedre lekens kår i barnehagen. Vi må søke ny kunnskap om den og inkludere alle barna i den. Derfor vil vi noen år fremover vie leken ekstra stor oppmerksomhet. I avdelingenes periodeplaner kan dere lese mer om hvordan den enkelte avdeling arbeider med vårt nye satsningsområde.

 

Barnehagens åpningstider:

Barnehagen har åpent hverdager fra 7.30 - 17.00. Lørdager er barnehagen stengt.

Åpningstider                      Alder på barn                   
07:30 - 17:00                     1-6 år                      

 

Barnehagen har stengt alle helligdager. Julaften i romjulen, nyttårsaften og 3 dager i påskeuken er ikke helligdager, men barnehagen har stengt

Barnehagen har stengt alle helligdager. Julaften i romjulen, nyttårsaften og 3 dager i påskeuken er ikke helligdager, men barnehagen har stengt.
Barna skal ha fire ukers ferie utover ordinære helligdager, tre uker sammenhengende i løpet av skolens sommerferie og en uke som tas i forbindelse med jul og påske.


(Kilde: Vedtekter for Nesoddens kommunale barnehager)

 

Plandager:

Fredag 2. sept. 2016

fredag 4. nov. 2016

Mandag  2. jan. 2017

Mandag 13. mars 2017

Fredag 26. mai 2017

 

Publisert av Lennart Iversen. Ansvarlig Vestsiden barnehage. Sist endret 14.12.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering