Om Sunnhagen barnehage

Skiglede i Sunnhagen. - Klikk for stort bilde Sunnhagen har 4 avdelinger, 3 på Sunnaas og 1 på Fjellstrand 

- 1 småbarnsavdelinger med 14 plasser for barn i alderen 0-3 år.
- 2 storebarnsavdelinger med 18 plasser for barn i alderen 2-6 år

- 1 blandet gruppe med 24 ekvivalenter for barn i alderen 0-6 år.

 

Barnehagen har avdelinger på to ulike lokaliteter. Søkere kan bli tilbudt plass på begge stedene.

 

Søkere som har et spesifikt ønske om at barna skal gå i Sunnhagen barnehage, avdeling Fjellstrand, kan skrive dette i siste merknadsfeltet ved søknad om barnehageplass. Søkere som ikke markerer noe i merknadsfeltet, blir vurdert begge steder.

 

Kommunen vil, så langt det er mulig, forsøke å imøtekomme søkernes ønske. Tildeling av plass i kommunale barnehager foretas for øvrig i henhold til vedtekter for kommunale barnehager § 4 Opptak av barn og § 5 Opptakskriterier.

 

Barnehagens visjon

"Lek, vennskap og glede med inspirerende voksne til stede". Visjonen beskriver noe av det viktigste barna opplever i barnehagen. Barn lærer mye av å leke, men leken er først og fremst forbundet med glede. Det er den voksnes ansvar å skape gode rammer for lek ved blant annet å skape et inspirerende miljø og hjelpe ved å hjelpe barna med å bygge relasjoner. Dette barnehageåret skal vi jobbe med et felles lekprosjekt med 5 andre kommunale barnehager. Vi tar med oss visjonen i prosjektet og bruker drama som inspirasjon for lek.

 

Satsningsområder:

Kunst, kultur og kreativitet

Kommunikasjon, språk og tekst

Barnehagens åpningstider:

De kommunale barnehagene er åpent hverdager fra 07.30-17.00 - Avdeling Sunnhagen har åpningstid fra 07.00-16.30.

I romjulen, påskeuken og offentlige høytidsdager er barnehagene stengt.

Under ferieavviklingen i juli er det kun en eller to kommunale barnehager som holder åpnet. Sommeren 2017 gjelder dette ukene 28,29,30.

 

Alle barn skal i løpet av et kalenderår ha 4 uker ferie, hvorav 3 uker skal være sammenhengende, fortrinnsvis i de ukene barnehagen er sommerstengt. Den fjerde ferieuken kan avvikles i sammenheng med jul og påske. Kilde Vedtekter for nesodden kommunale barnehager

 

Planleggingsdager 2016

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året.

Høst 2016:

5. september

4. november

Vår 2017:

2. januar

13. mars

26. mai

Sunnhagen barnehage
Avdelingen på Sunnaas

Avdelingen på Fjellstrand

Sunnhagen barnehage - Klikk for stort bilde MMB Sunnhagen barnehage avdeling Fjellstrand.  - Klikk for stort bilde MRH

 

Ansvarlig Sunnhagen barnehage. Sist endret 24.01.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering