Om Sunnhagen barnehage

Skiglede i Sunnhagen. - Klikk for stort bilde Sunnhagen har 4 avdelinger, 3 på Sunnaas og 1 på Fjellstrand 

- 1 småbarnsavdelinger med 14 plasser for barn i alderen 0-3 år.
- 2 storebarnsavdelinger med 18 plasser for barn i alderen 2-6 år

- 1 blandet gruppe med 24 ekvivalenter for barn i alderen 0-6 år.

 

Barnehagen har avdelinger på to ulike lokaliteter. Søkere kan bli tilbudt plass på begge stedene.

 

Søkere som har et spesifikt ønske om at barna skal gå i Sunnhagen barnehage, avdeling Fjellstrand, kan skrive dette i siste merknadsfeltet ved søknad om barnehageplass. Søkere som ikke markerer noe i merknadsfeltet, blir vurdert begge steder.

 

Kommunen vil, så langt det er mulig, forsøke å imøtekomme søkernes ønske. Tildeling av plass i kommunale barnehager foretas for øvrig i henhold til vedtekter for kommunale barnehager § 4 Opptak av barn og § 5 Opptakskriterier.

 

Barnehagens visjon

"Lek, vennskap og glede med inspirerende voksne til stede". Visjonen beskriver noe av det viktigste barna opplever i barnehagen. Barn lærer mye av å leke, men leken er først og fremst forbundet med glede. Det er den voksnes ansvar å skape gode rammer for lek ved blant annet å skape et inspirerende miljø og hjelpe ved å hjelpe barna med å bygge relasjoner. Dette barnehageåret skal vi jobbe med et felles lekprosjekt med 5 andre kommunale barnehager. Vi tar med oss visjonen i prosjektet og bruker drama som inspirasjon for lek.

 

Satsningsområder:

Kunst, kultur og kreativitet

Kommunikasjon, språk og tekst

Sunnhagen barnehage avdeling Fjellstrand.

Avdeling Fjellstrand barnehage ligger i Grendehuset på Fjellstrand. Barnehagen er en underavdeling til Sunnhagen barnehage Avdelingen åpnet 4. august 2014 i nyoppussede lokaler.  

 

Avdelingen har 24 barnehageplasser. Våren 2017 er det 17 barn i alderen 1-4 år på avdeling Fjellstrand.

 

Det har blitt gjort en stor oppgradering av lokalene fra kommunens side. Mye nytt er kjøpt inn, både ute og inne. De ansatte  samarbeider med de andre avdelingene i Sunnhagen barnehage og vi har felles mål og visjoner. Barnehageåret 2016/ 2017 jobber vi med et felles lekprosjekt.

 

Pedagogisk leder i barnehagen er Jannecke Willhelmsen.

Fant du det du lette etter?