Viktige datoer - Oksval barnehage

Viktige datoer i Oksval barnehage 2016 - 2017
Dato Aktivitet Kommentar
2. september Planleggingsdag Barnehagen stengt
15. september Foreldremøte Avd. Blomsterveien
16. september Foreldremøte Avd. Oksval
27. oktober Dugnad Avd. Blomsterveien
4. november Planleggingsdag Barnehagen stengt
13. desember Luciamarkering
20. desember Gløgg og pepperkaker
21. desember Nissefest Avd. Blomsterveien
21. desember Nissefest Avd. Oksval
F.o.m. 24. desember Juleferie Barnehagen stengt
T.o.m. 1. januar Juleferie Barnehagen stengt
2. januar Planleggingsdag Barnehagen stengt
16. februar Karneval
13. mars Planleggingsdag Barnehagen stengt
? Påskefrokost Avdelingene setter dato
9. mai Dugnad
7. juni Gullgraving
9. juni Planleggingsdag Barnehagen stengt
15. juni Sommerfest Avd. Blomsterveien
15. juni Sommerfest Avd. Oksval

Sist endret 05.01.2016