Viktige datoer- Munkestien barnehage

Munkestien barnehage viktige datoer Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året.
Dato Måned Arrangement
29 september PLANDAG - Munkestien bygg 1-Slottet, Roserommet og Urtehaven
9 oktober Foreldremøte Munkestien bygg 1- Slottet, Roserommet og Urtehaven
2 november PLANDAG- Munkestiens bygg 2- Rød, Gul, Blå, Grønn
3 november PLANDAG - felles begge bygg
13 november Foreldremøte Munkestien bygg 2- Rød, Gul, Blå, Grønn
20 desember Nissefest for barna
2 januar PLANDAG - felles begge bygg
6 februar Markering av samefolkets dag
16 februar Karneval
12 mars PLANDAG - felles begge bygg
22 mars Påskefrokost med foresatte
18 mai PLANDAG - felles begge bygg
14 juni Sommerfest med foresatte