SU/FAU - Samarbeidsutvalget og foreldrenes arbeidsutvalg- Munkestien barnehage

FAU representerer alle foreldrene (Foreldrerådet) i barnehagen.
2 av disse sitter i Samarbeidsutvalget (SU) sammen med 2 ansatterepresentanter.


FAU-representanter  barnehageåret 2016-2017:

Mikeael Roos

Marcus Knudsen

Mari Strand Pedersen

Ida Olsen

Espen Rasmussen

SU - Samarbeidsutvalget, skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av to representanter fra foreldrene, to fra personalet og en fra eier. Styrer er sekretær. SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som vedrører barnehagens innhold og virksomhet bl.a. saker som budsjett, driftsendringer, ny barnehage, årsplan og utnyttelse av inne- og utearealer.

SU kommer sammen for å utveksle informasjon og løse eventuelle konflikter. Det holdes møter etter behov, minumum 2 pr. år.

 

SU-representanter barnehageåret 2015-2016:

Mikael Roos- Leder og foreldrerepresentant

Marcus Knudsen- foreldrerepresentant

Helene Wiik Olstad- ansatterepresentant

Gunn Inger Hysvær- ansatterepresentant

Bendik Fjeldstad- politiker representant MDG

Publisert av Gry Engstad. Sist endret 18.11.2016