Pedagogiske planer - Munkestien barnehage

 

 

Forebygging mobbing Munkestien

 

Satsningsområder  2016-2017

Barnehagen har fokus på vennskap og lek og barns medvirkning. Dette er noe vi ser er viktig og derfor ønsker vi fortsatt å sette fokus på dette.Vi deler i mindre grupper ukentlig, både avdelingsvis og på tvers av avdelingene. Dette er med på å skape samhold, knytte vennskapsbånd og gi barna tid og rom til å fordype seg i lek.

Dette barnehageåret fortsetter vi å ha fokus på voksenrollen i leken og hva vi kan gjøre for å utvikle leken og vennskapene videre. Dette vil vi gjøre gjennom økt fokus på emnet, gjennom felles kursing av hele personalet.Hvordan vi innreder rommene er viktig, vi skal stimulere og inspirere til lek, både inne og ute. Personalet reflekterer sammen på ulike møter hvordan praksis utføres, og om det er ting vi må forbedre 

Barns medvirkning

Barns lovbestemte rett til medvirkning er noe vi setter fokus på i Munkestien barnehage. Vi ønsker at barna skal være med på å påvirke hvordan året skal utvikle seg.

Alle planer kan fravikes, ettersom barna har rett til å bli hørt og til å ha innflytelse på det som skjer med dem. De voksne skal være åpne for innspill fra barna, og kan komme til å holde på lengre enn planlagt med det som er spesielt interessant for dem.

Vi skal se hvert enkelt barn og hele barnegruppen.  De skal bli tatt på alvor og møtes der de er.  Voksnes rollle er å være omsorgsfulle, lyttende, tilgjengelige, anerkjennende, engasjerte og respektere at barna har egne opplevelser, tanker og følelser.

Publisert av Gry Engstad. Sist endret 18.11.2016