Avdelinger og telefon - Munkestien barnehage

Avdelinger og telefon - Munkestien barnehage
Avdeling Alder Antall Telefon
Urtehaven 1 - 3 år 9 barn 66 96 61 62/47 61 22 74
Roserommet 3 - 6 år 18 barn 66 96 61 63/47 63 64 32
Slottet 3 - 6 år 18 barn 66 96 61 64/47 61 24 83
Rød avdeling 91 24 19 49
Blå avdeling 91 18 72 81
Gul avdeling 91 24 76 08
Grønn avdeling 91 24 84 01