Om Munkestien barnehage

Munkestien barnehage er en kommunal barnehage med 3 avdelinger for barn i alderen 1-6 år.

Vi har 1 avdeling med barn fra 1-3 år (9 barn) , og 2 avdelinger med barn fra 3-6 år (18 barn) 

Munkestien sett fra lekeplassen - Klikk for stort bilde

Munkestien barnehage inviterer foresatte til informasjonsmøte om de fire nye avdelingene i Munkestien barnehage.

Torsdag 24. august

Klokken 19.30

Auditoriet i Tangenten (det vil bli skiltet)

De første barna starter tilvenning tirsdag 5. september.

Vi er forpliktet til å jobbe med de 7 Fagområdene:

- Kommunikasjon, språk  og tekst

- Kropp, bevegelse og helse

- Kunst, kultur og kreativitet

- Natur, miljø og teknikk

- Etikk, religion og filosofi

- Nærmiljø og samfunn

- Antall, rom og form

 

Hvert område dekker ett vidt læringsfelt. Flere områder vil være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger.

Her er noen eksempler på hvordan vi kan jobbe med fagområdene i barnehagen.

Barnehagen skal hele tiden arbeide mot å forebygge uakseptabel sosial atferd hos barna.

Vi definerer mobbing som "bevisst og i vond hensikt plaging og trakassering av et offer". De minste førskolebarna kan på den måten falle utenfor definisjonen "mobbing".

Vi har ett opplegg for de største barna i barnehagen ( Pinus) som heter steg for steg