SU/FAU

Foreldreråd og foreldrenes samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) er barnehagens indre samarbeidsorgan, og består av 2 representanter fra foreldre/foresatte samt varamedlemmer og 2 representanter fra personalet i barnehagen + styrer som sekretær. I tillegg en representant fra barnehagens eier. Dette utvalget, skal gi samtlige foreldre/ foresatte medinnflytelse på barnehagens virksomhet.


Foreldrerådet er alle foreldre i barnehagen. Alle foreldre kan melde saker til SU.
Foreldreutvalget (FAU), er foreldrenes arbeidsutvalg, er det utvalget som står ansvarlig for en del forelderarrangementer i barnehagen. Det velges to foreldrerepresentanter fra hver avdeling. Den ene av disse2 representantene er vara.
Medlemmene FAU blir valgt på høstens første foreldremøte.

Medlemmer til SU(Samarbeidsutvalget)blir valgt av foreldrerådet.

Representanter FAU 2016/17:

 

Leder: Trude Samuelsen

 • Ingrid Havnes - Gullslottet
 • Tim Sørensen/Andreas Lem - Gullslottet
 • Kristin Ertsgård - Glassberget
 • Jørn Erik A. Alkanger - Glassberget
 • Thale Kvalø - Kvitebjørn
 • Silje Lund Vang - Kvitebjørn
 • Endre Eliassen - Soria Moria
 • Jonas Krogstad- Soria Moria
 • Jennifer Meloni - Regnbuen
 • Bjørn Bye - Regnbuen
 • Kaja Kaas Knowles - Veslefrikk
 • Aksel Holand - Veslefrikk
 • Gertrud Gilli - Tommeliten
 • Christian Magnusson - Tommeliten

SU representanter:

Publisert av Karianne Thorsby. Sist endret 24.11.2016