Planer i Heia barnehage

Pedagogisk plattform:

I Heia barnehage er de voksne tilstede og intressert i hva barnet vil og mener. Vi lytter til barnet og lar det påvirke sin egen hverdag. Vi har respekt for barnets for barnets lekende væremåte og tilrettelegger for at berna er aktive og engasjeres i spennende prosesser.
I heia praktiserer vi et verktøy som heter LØFT (løsningsfokusert tilnærming) Vi er på jakt etter barnets kunnskaper, kvaliteter og ferdigheter.(vi kaller det å gå på lysglimtjakt) Ved bruk av LØFT gir vi barnet oppmerksomhet når det lykkes med noe og støtter deres femskritt. det er viktigere å fokuserer på hvilke endringer man ønsker seg enn å fokusere på problemer og årsaker til disse.

 

Dette betyr:

  • Jeg blir møtt av voksne som er nysgjerrig på hvem jeg er
  • Jeg får støtte og utfordringer ut fra mine behov og forutsetninger
  • Jeg blir møtt av anerkjennende voksne som støtter meg i å ta egne valg
  • Mine synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med min alder og modenhet
  • Jeg får tid til å leke og hjelp av de voksne når det trengs
  • Jeg blir møtt med et smil

 

 

Barn som maler - Klikk for stort bildeBarn som maler Hilde Marstein

Sist endret 19.08.2016