Viktige datoer

Barnehagen har faste tradisjoner som vi ønsker å  ta vare på. 
Tradisjoner er viktig. Det bidrar til å skape felles kultur og tilhørighet.

 •  Nasjonal brannvernuke
 • Høstsuppe med foresatte i september/oktober 
 •  Foreldremøte for småbarnsavdelingene –  september
 •  Foreldremøte for storbarnsavdelingene - september
 •  Plandag 4. november
 •  Trafikk-uke
 •  Luciafeiring med foresatte: 13. desember
 •  Nissefest uten foresatte: 
 •  Julebord for barn og personale uten foresatte: 
 •  Solsnu, vi markerer at det går mot lysere tider: 21. desember
 •  Markering av samefolkets dag: 6. februar
 •  Karneval storebarna
 •  Fargefest småbarn 
 •  Ski og Akedag : dato fastsettes kort tid før
 •  Plandag 13. mars – kommunal fagdag
 •  Dugnad med foresatte:  mai
 •  Plandag 6. juni, evaluering av barnehageåret,
   begynnende planlegging av neste år
 •  Sommerfest storebarna med foresatte
 •  Sommerfest småbarna med foresatte

 

Publisert av Siri Askildsen Lindseth. Sist endret 29.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering