Fagerstrand bhg SU/FAU

FAU-REPRESENTANTER 2015/2016

  • Firkløver: Jan-Andre Harbosen og vara: Juliane Krohn-Hauglie
  • Smørblomst: Silje Johansen og vara:
  • Ringblomst: Catharina de Bruyn Sandnes og vara: Vibeke Skogland
  • Blåklokke: Heidi Grorud og vara: Anders Hals Krohn
  • Løvetann: Marit Nesheim Hauge og vara: Caroline Hammersborg
  • Prestekrage: Josefine Ystenes Monsen og vara: Olga Falkenberg

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ, og skal sikre samarbeidet mellom hjem og barnehage. SU består av to foreldre representanter og to personalrepresentanter. Foreldre representantene velges fra Fau. Styrer er sekretær.
SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens drift. Forslag til årsbudsjett, virkosmhetsplan og årsplan legges frem for SU.
  

SU-REPRESENTANTER 2015/2016


Foresatte representanter: Jan-Andre Harbosen og Marit Nesheim Hauge 

Personalrepresentanter:    Lene Fossum og Gry Fredheim

Eierrepresentant:               Christian Sundeling (H) (vara: Sander Donjem (H))

Sekretær:                           Siri Lindseth

 

 Det ble i juni 2010 opprettet et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager. Les mer på fug.no.

 

 Det er opprettet et nytt nettsted for foreldre med barn i barnehage, fubhg.no.

Publisert av Siri Askildsen Lindseth. Sist endret 29.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering