Årshjul

NB! Denne siden er fortsatt under etablering og mangler relevante lenker.

 

Under er et årshjul vedrørende frister og oppgaver knyttet til barnehagedriften i både de kommunale og private barnehagene. Løpende oppgaver gjennom året står nederst i årshjulet (etter desember).

 

Oppgavene er ikke sortert på viktighet eller når i måneden oppgaven kommer.

Her finner du skjemaer for kun eiere og ansatte. Foreldre skal ikke fylle ut disse skjemaene. 

 

Prestekrage

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Barnehageloven pålegger kommunen som barnehagemyndighet å føre tilsyn med kommunale og ikke-kommunale virksomheter. Kommunen skal kontrollere at barnehagelovens krav følges opp, og ha innsyn i hva som skjer i barnehagene i kommunen.

Forefront status1

Det er kommunen som skal godkjenne nye barnehager etter Lov om barnehager. Ved godkjenningen fastsettes barnas leke- og oppholdsareal. Det kan settes begrensninger når det gjelder barnas alder og oppholdstid.

Ta tidlig kontakt med kommunen dersom du ønsker å søke om godkjenning av familiebarnehage. Kommunen tilbyr veiledning, befaring etc. På den måten skapes en tidlig dialog før søker har gjort mye forarbeid for etablering av familiebarnehage.

Smilende barn

Ta tidlig kontakt med kommunen dersom du ønsker å søke om godkjenning av ny barnehage. Kommunen tilbyr veiledning, befaring etc. På den måten skapes en tidlig dialog før søker har gjort mye forarbeid for etablering av barnehage.

Kommunen anbefaler at du har gjort deg kjent med planlagte barnehageprosjekter i området du ønsker å starte barnehage i, samt ha en foreløpig plan knyttet til eierform, driftsform, antall barn og bemanning, før du tar kontakt.