Ungdom og fritid - tilbudene våre

Ungdom og Fritid har ansvaret for de kommunale fritidstilbudene til ungdom i alderen 12/13 - 20 år, der blant annet satsing på gode møteplasser og arenaer for kulturopplevelser, fokus på holdningsskapende arbeid og brukermedvirkning er sentrale elementer. Fagenhet Ungdom og fritid er en del av virksomhet Kultur i Nesodden kommune.
 

Ungdom og fritid- logo - Klikk for stort bilde

Fagerstrand Ungdomshus, Parlamentet

Møteplass for aldersgruppen 8-9/10 trinn. Inneholder klassiske tilbud som biljard, TV-spill, PC-er, musikk, disco, bordtennis, scene, øvingslokaler, kiosk, med mer. Også arena for ulike typer ungdomsarrangementer, konserter og happenings. Åpent tirsdager kl. 1500-2100, samt annenhver fredag (oddetallsuker) kl. 1800-2200. Kontaktperson Simon M Nielsen: simon.mardoff.nielsen@nesodden.kommune.no

Utleie: Kontakt Anne Grethe Storvann på mobil 95406564

 

Skoklefald Ungdomshus

Møteplass for 8-9/10 trinn. Inneholder ungdomsklubb, musikkverksted med innspillingsstudio, DJ-studio, gratis Utlånssentral for tur- og ferieutstyr, framføringsscene for live-musikk og base for Natteravner. Huser også oppfølgingsteamet i virksomhet Integrering og mangfold. Ungdomsklubben er åpen mandager kl. 1800-2100, samt annenhver fredag (partallsuker) kl. 1800-2200. Kontaktperson Tom sammerud: tom.sammerud@nesodden.kommune.no

 

Nesodden Musikkverksted

Topp moderne øvings- og produksjonsarena for musikkglad ungdom. Tilbyr øvingslokaler, digitalt studio, veiledning med mer i lokaler på Berger skole og Ungdomshuset på Skoklefald. Organiserer Ung Kultur Møtes (UKM), ungdomskonserter og en rekke samarbeidsarrangementer internt og eksternt.

 

Kontaktperson Per Christian Halvorsen: per.christian.halvorsen@nesodden.kommune.no

 

Link til Facebooksiden vår: https://www.facebook.com/musikkverkstedforungdom/

 

Kygorom - ministudio

Dette er et ministudio/musikkverksted hvor det finnes nødvendig utstyr som; keyboard, monitor, lydkort, mikser og mikrofon....akkurat nok til å lage og produsere musikk for deg som bruker laptop og musikkprogramvare!

Her kan du nå booke tid, ta med deg laptop-en din, jobbe alene eller sammen med en venn om musikkprosjektene dine.
Tilbud er GRATIS for deg som er mellom 13-20 år og bor på Nesodden.

Ta kontakt her for booking av tid, og for mer informasjon.

 

Prosjekt X / Inkluderende Kultur

En helhetlig og overordnet pedagogisk tilnærming, arbeidsmetodikk og modell for å jobbe med ulike utfordringer i ungdomsmiljøet. Konseptet er utviklet for å ivareta ungdommers utvikling av sosiale ferdigheter, forhold seg i mellom, og å styrke grupperinger med sosiale utfordringer på skolen eller andre arenaer. Hensikten er å bidra til et bedre oppvekstmiljø blant ungdommer på Nesodden, gjennom å tilrettelegge for mestringsopplevelser og etablere sunne, sosiale strukturer. Kontaktperson: Simon M. Nielsen: simon.m.nielsen@nesodden.kommune.no eller Tom Sammerud: tom.sammerud@nesodden.kommune.no

 

Nesodden RC-klubb

Ungdomsdrevet tilbud i bomberommet under Fjellstrand Grendehus. Avsatt i sin helhet til RC-klubb (radiostyrte biler). Åpent tirsdager kl. 1700-2100. Kontaktperson Simon. M. Nielsen: simon.mardoff.nielsen@nesodden.kommune.no

 

Ungdommens Kommunestyre

Et rådgivende organ som har til hensikt å gi ungdom en kanal for å kunne involvere seg og bli hørt i saker som angår ungdom. Kontaktperson Tom Sammerud: tom.sammerud@nesodden.kommune.no

 

ForeldreForum Nesodden

Et faglig forum av engasjerte tenåringsforeldre, med formål å bevisstgjøre og veilede andre tenåringsforeldre i forhold til relasjon til egne barn. ForeldreForum arrangerer bl.a. faglig samling 3 ganger i året, der aktuelle temaer drøftes i plenum.Kontaktperson: Trond Schliemann: trond.schliemann@nesodden.kommune.no

 

Nesodden DiscGolfPark (frisbeegolf-banen)

Nesodden DiscGolfPark (eller mer kjent som "frisbeegolf-banen" på Nesodden) er et samarbeidsprosjekt mellom Ungdom og Fritid i Nesodden kommune og ISI Riders.

Mer informasjon om banen

 

Sommertilbud til Barn og Unge

Varierer fra år til år etter behov.  

 

For nærmere informasjon, kontakt Tom Sammerud i Ungdom og Fritid på tom.sammerud@nesodden.kommune.no eller 992 55 023 / 66964399.

Sist endret 12.05.2017