Jordmor- svangerskapsomsorgen

Formålet med svangerskapskontrollen er å sikre at svangerskapet forløper på en naturlig måte, slik at morens helse blir best mulig og at fosterets fødes uten sykdom eller skade som kunne vært unngått.

 

Nesoddtangen helsestasjon tilbyr:


Svangerskapskontroll ved jordmor.

  • Første kontroll kan være mellom uke 8-12
  • Du kan selv velge om du vil følges opp av jordmor eller fastlege eller gjennom et samarbeid mellom jordmor og fastlege
  • Jordmor er på helsestasjonen mandag, fredag og hver 2.torsdag fra 08.00-15.30
  • Du bestiller time ved Nesoddtangen helsestasjon. Tlf 66964550
  • Besøksadresse: Kongleveien 2, Tangenten
  • Svangerskapskontroll hos jordmor er gratis

Hjemmebesøk etter fødsel

  • Ved fødsel får alle familier tilbud om hjemmebesøk av jordmor 1.-3. dag etter hjemkomst

Samtalekveld for blivende foreldre fire ganger pr. år.

  • Du/dere møter helsesøster og jordmor
  • Temaene som tas opp er: Fødsel, amming og helsestasjonstilbudet for barnet

Annen informasjon.

Kontakt

Nesoddtangen helsestasjon, tlf. 66 96 45 50,

Adresse: Tangenten, Kongleveien 2, postboks 144, 1451 Nesoddtangen

Sist endret 14.03.2017