Psykisk helse for barn og unge (PHBU)

Lekende barn i tre (Wenche Øyen) - Klikk for stort bilde Vi hjelper til når hverdagslivet blir vanskelig.

Vi tilbyr samtale, råd og veiledning, kortvarig behandling og PMTO-terapi.
Individuelt, familie- eller gruppetilbud vurderes ut fra behov.
Vi tilbyr også undervisning og veiledning til våre samarbeidspartnere.

 

Teamet består av en familieterapeut, tre psykologer og en klinisk sosionom.


Ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes!

 

 

Til kontaktskjema

 

Hvem kan kontakte oss?

  • Barn eller ungdom i førskole- og skolealder (0-20 år)
  • Foreldre/foresatte til barn og unge
  • Gravide
  • Samarbeidspartnere

Eksempler på hva vi kan hjelpe til med:

Hva er PMTO? (Parent Management Training Oregon)

 

Taushetsplikt

Vi har taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell. Med tillatelse fra den saken gjelder, kan vi samarbeide med andre, f.eks. helsesøster, barnehage, skole og øvrige kommunale tjenester, fastlege eller andre private aktører.

 

Kontakt

Du kan kontakte oss direkte, og trenger ikke henvisning fra fastlege eller andre.
Tjenesten er gratis.

  • Ring oss på telefon 66 96 43 00 (Nesodden kommune). Legg igjen beskjed dersom vi ikke er tilgjengelig så ringer vi tilbake.
  • Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen.
  • Postadresse: PHBU (Psykisk helse barn og unge), Nesodden kommune, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen 

 

 

Andre kontaktsteder

Krise- og incestsenteret

Familievernkontoret i Follo

For ansatte: http://solidmedia.tv
(Lenken er brutt)

 

Sist endret 05.04.2017

Barn 0 - 3 år - vanlige henvendelser

Tristhet /depresjon hos mor
Over 10 % av alle mødre opplever tristhet eller depresjon etter fødsel utover det som kalles baby blues de første 4-6 ukene. Mange opplever ikke den forventede lykkefølelsen etter å ha fått et barn og noen har også vansker med å knytte seg til, eller å føle seg glad i barnet sitt. 

Mange foreldre ønsker veiledning i forhold til at de opplever at barnet har søvnvansker, at barnet er urolig, sint eller spesielt engstelig, vansker med spisesituasjonen eller do-trening. Noen er usikre på om barnet utvikler seg normalt i forhold til det motoriske, språk eller sosialt. Noen kan synes det er vanskelig å forstå hva barnet ønsker.

Vi er åpne for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring.

Tjenesten er gratis.

 

Vanlige henvendelser 

Aggressivitet /utfordrende eller vanskelig atferd, angst/fobier, samspillsvansker, tilpasningsvansker, tristhet, sorg og nedstemthet. I tillegg kommer samlivsbrudd og andre belastninger i familien (for eksempel dødsfall og somatisk/psykisk sykdom hos familiemedlem). Mange tar også kontakt for å få hjelp til å vurdere om barnets atferd er bekymringsfull.

Vi er åpne for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring.

Tjenesten er gratis.

 

Vanlige henvendelser

Vanlige henvendelser for ungdom i denne aldersgruppen er tristhet, sorg og nedstemthet, angst/fobier, traumatiske opplevelser, problemer i forhold til venner eller familie, spørsmål knyttet til seksualitet eller andre ting som er vanskelige.

 

Kurstilbud for familier med tenåringsbarn i løsrivningsfasen 15. og 16. april 2016 : "Hold meg - slipp meg" (PDF, 189 kB)

Kurstilbud vil videreføres 2 ganger per semester fra høsten 2016.

Påmelding: Christopher Knill, tlf. 90752475, eller e-post: christopher.knill@nesodden.kommune.no

Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974, nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer, forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg av 12. april 2000, kommunal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg i Nesodden kommune.