Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Blomsterkrans i barnehender - Klikk for stort bilde

Tjenesten er rettet mot aldersgruppen 0-16 år og voksne med rett til opplæring på grunnskolens område.

De pedagogisk-psykologiske rådgiverne er psykologer, spesialpedagoger eller har annen samfunnsvitenskapelig eller sosialfaglig bakgrunn.

Tjenesten skal vurdere behov for spesialpedagogiske tiltak i førskolealder og grunnskolealder, samt vurdere behov for spesialundervisning på grunnskolens område for voksne. Kommunens førskoleteam er organisert under PPT.

 

Kontakt

Foreldre og/eller enkeltpersoner kan kontakte vårt kontor på telefon eller ved skriftlig henvendelse.
Skoler, barnehager eller andre instanser sender skriftlig henvisning med foresattes underskrift.

Postadresse: Tangenten, Kongleveien 2, Postboks 144,1451 Nesoddtangen

Fagsjef: Sophie A. Vamnes, tlf.: 66 96 44 07

Epost: ppt@nesodden.kommune.no

 

PPTs tjenestetilbud

 • råd og veiledning når det gjelder barn og unges trivsel, tilpasning, utvikling og opplæring
 • utredning, testing og observasjon ved vurdering av barns og unges læreforutsetninger
 • oppfølging av enkeltbarn med ulike spesielle behov/ spesialpedagogiske tiltak
 • planlegging og utvikling av forebyggende tiltak i skoler og barnehager
 • tverrfaglig samarbeid med andre sentrale samarbeidspartnere som bistår barn, unge og deres familier i kommunen 

PPT er sakkyndig instans ved:

 • vurdering av behov for utsatt eller framskutt skolestart
 • vurdering av behov for spesialpedagogiske tiltak i førskolealder
 • vurdering av behov for spesialundervisning i grunnskolealder
 • vurdering av behov for spesialundervisning på grunnskolens område i voksenopplæringen
 • vurdering av behov for videre henvisning til statlig pedagogisk støttesystem  
 • vurdering av behov for inntak på individuelt grunnlag, eller inntak på særskilt prioritert grunnkurs i videregående skole
 • vurdering av behov for andre pedagogiske tiltak og hjelpemidler  

 

Ugyldig skolefravær

PPT har i samarbeid med skolehelsetjenesten, psykisk helsetjeneste barn og unge, barnevernet og skolene, utarbeidet  Veileder ved ugyldig skolefravær (PDF, 2 MB). Det er også laget en brosjyre - en liten kortversjon (PDF, 356 kB) over arbeidet med ugyldig skolefravær.

Fra høsten 2015 vil vi styrke skolenes arbeid med bekymringsfullt fravær og skolefrafall med tett oppfølging gjennom et LOS-prosjekt, der to medarbeidere i Barn, unge og familie vil ha dette som spesielt arbeidsområde. Orienterings-skriv om LOS-prosjektet. (DOCX, 211 kB)

 

Logopedtjenesten

Logopedtjeneste for førskolealder og grunnskolealder er også tilknyttet PPT. Logopedene utreder og vurderer etter utredning  igangsetting av tiltak i forhold til språk, tale, stemme og stamming. 

 

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

PPT kan samarbeide med foresatte og fastlege om videre henvisning til blant annet barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) med tanke på ytterligere utredning/bistand.

 

Henvisning

Dersom utredning fra PPT er ønskelig, må barnet/ungdommen henvises. Foresatte kan henvise selv, men som oftest mottar tjenesten henvisninger fra skoler og barnehager. Foresatte må da alltid samtykke i dette. Alle tjenester er gratis.

Henvisningsskjema for skole og barnehage

Lastes opp og brukes av barnehager og skole (Internt skjema).

 

PPT er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6.

 

Sist endret 05.07.2017