Helsestasjoner

Kontakt skolehelsetjenesten - telefonnummer.

 

Fagsjef Forebyggende helsetjeneste barn og unge,

Ingerlise Skarø tlf.: 66 96 45 47

 

Har du spørsmål til helsesøster? Skriv inn det du lurer på under Kommentarer nederst på siden!

 

Gruppe med forskjellige mennesker smalt.jpg - Klikk for stort bilde

Sist endret 14.03.2017
Babygruppe

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt ved behov utover det.


Helsestasjonen tilbyr:

 • Råd og veiledning ut fra barnets alder
 • Helsekontroller etter anbefalt helsestasjonsprogram
 • Veiledning og støtte til familier med spesielle behov
 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Vaksinasjon i samsvar med nasjonalt vaksinasjonsprogram
 • Konsultasjon/undersøkelse med helsesøster og lege på faste alderstrinn
 • Tverretatlig samarbeid
 • Gruppekonsultasjon
 • Ammekyndig helsestasjon
 • PMTO-rådgivning
 • Godt samliv (parkurs for førstegangsforeldre)
 • Samtalekveld for blivende foreldre
Mødre og barn på helsestasjonen

Vi er en fagavdeling med 11 helsesøstre, 2 jordmødre og 2 sekretærer. I tillegg er 6 fastleger knyttet opp mot ulike deler av virksomheten. Vi har ansvar for forebyggende helsetjenester for gravide og for barn/unge 0 - 20 år. 

Vil du leke med meg?

Nesodden kommune har 2 helsestasjoner.
Tjenesten er gratis.