Follo barnevernvakt

Akuttberedskap for barn og unge i alderen 0 – 18 år og deres familier.

 

Åpningstider

 

Alle dager fra kl 15.00-08.00.
I helger samt i høytider er vi døgnbemannet.

 

Telefon:

Direkte: 917 19 615
Du kan også nå oss via politi på telefon 64 85 16 00 / 02800

 

Vi yter øyeblikkelig hjelp til barn og unge i alderen 0 - 18 år og deres familier ved:

 • Omsorgssvikt
 • Atferdsvansker
 • Rusproblematikk
 • Kriminalitet
 • Innbringelse til politiet
 • Familiekonflikter
 • Familievold
 • Mobbing og vold.

Vakten kan bistå med:

 • Råd og veiledning
 • Krisehåndtering
 • Konflikthåndtering ved familiekonflikter
 • Oppfølging og akuttiltak ved innbringelse til politiet
 • Tiltak når barn og unge er uten omsorg

 

Publisert av Barn unge og familie. Ansvarlig unge og familie Barn. Sist endret 05.01.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering