Ansattoversikt


40000 Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen 40000 Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon E-post
Virksomhetsleder 404 41 586
Virksomhetsleder 958 88 137
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder 404 15 608
Virksomhetsleder 400 38 098
Kommuneoverlege
Virksomhetsleder 905 74 182
Kommunalsjef 488 84 075