Ansattoversikt


40000 Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen 40000 Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon E-post
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder 66 96 46 18
Virksomhetsleder 66 96 43 44
Kommuneoverlege 66 96 47 59
Virksomhetsleder 66 96 46 88
Kommunalsjef 66 96 43 25