Ansattoversikt


1-91000 Rådmannens ledergruppe

Ansatte i avdelingen 1-91000 Rådmannens ledergruppe
Navn Tittel Telefon E-post
Kommunalsjef
Kommunedirektør
Kommunalsjef 66 96 43 52
Kommunedvokat 66 96 43 27
Kommunalsjef
Kommunalsjef 66 96 43 73
Kommunalsjef 66 96 43 25
Kommunalsjef