Ansattoversikt


22000 Barn, unge og familie

Ansatte i avdelingen 22000 Barn, unge og familie
Navn Tittel Telefon E-post
Konsulent 66 96 43 97
Virksomhetsleder 66 96 46 18
Helsesykepleier 66 96 45 49
Fagsjef 66 96 45 47
Fagsjef 66 96 45 22
Fagsjef 66 96 44 07