Ansattoversikt


20000 Skole, barnehage og oppvekst

Ansatte i avdelingen 20000 Skole, barnehage og oppvekst
Navn Tittel Telefon E-post
Virksomhetsleder 66 96 61 80
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder
Rektor
Virksomhetsleder 66 96 60 70
Virksomhetsleder
Rektor
Rektor
Virksomhetsleder 66 96 60 80
Virksomhetsleder
Rektor
Virksomhetsleder 66 96 60 20
Rektor
Virksomhetsleder
Rektor
Rektor
Virksomhetsleder 66 96 45 00
Virksomhetsleder
Rektor
Kommunalsjef