Viktig informasjon vedrørende hageavfall

Unsplash Kommunen gjør oppmerksom på at avfall og hageavfall skal leveres til godkjent mottak og ikke dumpes ulovlig i naturen.  

 

All dumping av hageavfall på kommunal og/eller privat grunn er brudd på forurensningslovens § 28 og forskrift om fremmede organismer § 9.

Truer mangfoldet 
 

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av artene på Fremmedartslista er blomster. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de overta store arealer og ha med seg skadelige sopp og insekter som blindpassasjerer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer på Nesodden, eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet. 

 

Lever på hageavfallsmottak 


For å hindre at hageplanter spres i naturen er det viktig at planterester, røtter og frø fra fremmede arter leveres på godkjente gjenvinningsstasjoner, som Teigen på Nesodden. Husk å gi beskjed om at det er en fremmed plante du leverer, siden dette skal gå til forbrenning og ikke blandes med det andre hageavfallet. Hvis du ikke er sikker på hva slags plante det er, gi beskjed på gjennvinningsstasjonen eller komposter det i varmkompost - da vil plantedelene bli ødelagt. 

Det er gratis å levere hageavfall uavhengig av hvor du leverer. For andre typer avfall må du betale. Derfor er det lurt å ta hageavfall og annet avfall hver for seg hvis du må kjøre flere runder.  

 

Komposter selv 
 

Hageavfall kan også komposteres i egen hage. Kompost med god varmgang dreper de fleste frø, og prosessen går raskt. Fremmede arter må ikke legges i kaldkompost, da frø og plantedeler ikke blir ødelagt, men kan fortsette å bli spredt med vind og regn. Les mer om kompost på FolloRen sine nettsider. 

Les mer om fremmede arter her.