Viktig informasjon om periodisering av sak-/arkivsystemet i Nesodden kommune

I perioden 20. til 26. juni skal Nesodden kommune periodisere sak-/arkivsystemet. For deg som innbygger kan dette medføre noe lenger saksbehandlingstider.

Hva er periodisering?

Periodisering betyr at vi gjør klar eldre dokumentasjon i sak- og arkivsystemet klar for langtidslagring.  Dette sikrer at våre elektroniske arkiver vil være trygge og tilgjengelige også i fremtiden. Periodiseringen er en lovpålagt oppgave.

Slik kan periodiseringen påvirke deg som innbygger

Nesodden kommune skal periodisere sak- og arkivsystemet fra 20. til 26. juni 2024. I denne perioden vil systemet være stengt.

  • Saksbehandling: Saksbehandlingstiden vil bli påvirket, men alle henvendelser blir håndtert manuelt utenfor systemet innen rimelig tid, avhengig av sakens art.
  • Postliste: Postlisten vil ikke bli oppdatert i dette tidsrommet.
  • Innsynsbegjæringer: Behandlingstiden for innsynsbegjæringer vil bli påvirket.

Posthåndtering og kontakt med kommunen

Brev og e-post til kommunen blir mottatt og registrert, men vil først bli journalført når sak- og arkivsystemet er åpnet igjen. Kommunen vil være tilgjengelig for publikum på telefon og e-post som vanlig i denne perioden.

Takk for din forståelse og samarbeid!