Uttalelse om Sivilombudsmannens tilbakemeldinger om byggesaksbehandlingen

Sivilombudsmannen peker på flere utfordringer i rapporten "Saksavviklingen ved byggesaksavdelingen i Nesodden kommune". Rådmannen svarer i en uttalelse med å beklage situasjonen overfor innbyggere og næringsliv. Kommunen har tidligere satt i gang flere tiltak som forbedrer situasjonen og tilbakemeldingene fra Sivilombudsmannens følges opp.